Starterslening

Het geld dat de gemeente De Bilt beschikbaar heeft voor het verstrekken van startersleningen is op. De gemeente verstrekt geen startersleningen meer.