Crisisnoodopvang vluchtelingen in Maartensdijk

De gemeente De Bilt vangt vanaf woensdag 30 september rond de 100 vluchtelingen op in De Vierstee in Maartensdijk. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft op dinsdagmiddag 29 september aan de gemeente De Bilt gevraagd om acute tijdelijke noodopvang (crisisnoodopvang) te realiseren.

Lees ook: blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via de liveblog

Het ging vooralsnog om een periode van 72 uur waarna de vluchtelingen doorreizen naar een accommodatie waar zij langer kunnen verblijven. Afgelopen vrijdag 2 oktober besloot burgemeester Gerritsen de 72-uursopvang te verlengen tot maandag 5 oktober 12.00 uur. Om zo het COA de tijd te geven om elders goede opvang te organiseren. Zondag werd bekend dat de vluchtelingen op maandag 5 oktober rond het middaguur vertrekken naar de gemeente Zutphen.

Net als vele andere gemeenten neemt de gemeente De Bilt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen tijdelijk te voorzien van opvang en eerste levensbehoefte. Dit deed zij in nauwe samenwerking met het Rode Kruis, politie, brandweer en GGD. De gemeente weet zich daarbij gesteund door vele vrijwilligers.       

Burgemeester Arjen Gerritsen: "We staan voor de humanitaire opdracht om deze mensen een tijdelijke, rustige en veilige plek te bieden na hun vlucht uit gebieden waar zich drama’s voltrekken. De gemeente De Bilt zal zich daar helemaal voor inzetten, samen met al die vrijwilligers en instellingen die onze gemeenschap rijk is. Ik realiseer me dat wij deze impact op onze lokale samenleving met elkaar moeten opvangen. Het is een kans om te laten zien hoe sterk en draagkrachtig we met elkaar zijn!"

Hieronder staan alle veelgestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Waarom is de crisisnoodopvang verlengd?
Onder andere tijdens de informatiebijeenkomst op woensdagavond 30 september liet burgemeester Gerritsen weten dat de opvang in De Vierstee in beginsel 72 uur zou duren (dus tot zaterdag 3 oktober, 17.00 uur), maar dat hij de mogelijkheid open houdt om deze termijn met maximaal 72 uur te verlengen. Dat was afhankelijk van de mogelijkheden die het COA heeft om de in Maartensdijk opgevangen vluchtelingen elders goede opvang te geven.

De burgemeester heeft na een zorgvuldige afweging vrijdagmiddag besloten de crisisnoodopvang in De Vierstee te verlengen tot over het weekeinde, maar niet met nog eens drie dagen. Daardoor wordt de spankracht van vrijwilligers en professionals niet helemaal overtrokken en is er tijd en ruimte om De Vierstee weer terug te brengen naar het reguliere gebruik.

Tot hoelang is de crisisnoodopvang verlengd?
Er is besloten de crisisnoodopvang in de Vierstee te verlengen tot maandagochtend 5 oktober, 12.00 uur.

Waar gaan de vluchtelingen na maandag naar toe?
Maandagochtend 12.00 uur verlaten de in de Vierstee opgevangen vluchtelingen Maartensdijk. Zij vertrekken dan naar de gemeente Zutphen. Ook daar worden zij kortstondig opgevangen.

Wanneer is de Vierstee weer beschikbaar voor regulier gebruik?
Na vertrek van de vluchtelingen op maandagochtend wordt het gebouw met de hulp van vrijwilligers en een schoonmaakbedrijf weer in gereedheid gebracht voor normaal gebruik. De Vierstee is vanaf dinsdag 6 oktober om 8.00 uur weer beschikbaar volgens het reguliere rooster. De gebruikers zijn hierover per e-mail geïnformeerd.

Waarom deze crisisnoodopvang voor vluchtelingen in De Bilt? 
De humanitaire nood is zeer hoog. De gemeente De Bilt biedt vanaf woensdag 30 september tijdelijk onderdak aan ongeveer 100 vluchtelingen. Wij doen dit in multifunctioneel centrum en sporthal De Vierstee in Maartensdijk, gemeente De Bilt. Bij crisisnoodopvang gaat het om een verblijf van in principe 72 uur. De gemeente De Bilt werkt van harte en ten volle mee om deze mensen voor de dagen dat ze bij ons zijn een veilig en rustig thuis te bieden. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) werkt hard aan de realisatie van accommodaties buiten De Bilt waar deze mensen langduriger kunnen verblijven.

Wanneer is de gemeente in actie gekomen? 
Op 17 september heeft de verantwoordelijk staatssecretaris een klemmend beroep gedaan op alle gemeenten om te melden welke crisisnoodopvanglocaties beschikbaar zijn om de vluchtelingenstroom naar Nederland op te vangen. De gemeente De Bilt heeft daarbij De Vierstee in Maartensdijk en het H.F. Witte Centrum in De Bilt in beeld gebracht, locaties met een capaciteit van 100, respectievelijk 200 slaapplaatsen. Op dinsdag 29 september heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de gemeente De Bilt gevraagd om vanaf woensdag 30 september  tijdelijk crisisnoodopvang te verlenen aan ongeveer 100 vluchtelingen in De Vierstee.

Wat is het verschil tussen crisisnoodopvang en noodopvang? 
Veel vluchtelingen melden zich bij de aanmeldcentra, zoals Ter Apel. Daar moeten ze worden geregistreerd. Door de grote toestroom kan Ter Apel deze mensen geen slaapplaats meer bieden. Daarom worden groepen voor een aantal dagen elders in het land ondergebracht. Zoals bij ons, in de gemeente De Bilt. Daarna gaan ze weer terug naar Ter Apel om alsnog geregistreerd te worden en op een goede wijze in de asielprocedure te worden gebracht. Dat betekent dat de tijdelijke locatie gezien kan worden als een ‘wachtkamer’ voor de aanmeldcentra. De noodopvang is voor asielzoekers die al geregistreerd zijn en in de aanvraagprocedure zitten voor een verblijfsvergunning in Nederland. Dit staat dus los van de urgente crisisnoodopvang. 

Vanaf wanneer worden de vluchtelingen opgevangen in De Vierstee? 
De locatie is in overleg met de beheerder in gereedheid gebracht. Woensdag 30 september om 18.00 is de eerste bus met vluchtelingen gearriveerd. Woensdagavond om 18.45 uur is de tweede bus met vluchtelingen aangekomen uit Ter Apel.  

Hoe lang blijven de vluchtelingen in De Vierstee? 
Crisisnoodopvang betekent dat de vluchtelingen in beginsel 72 uur worden opgevangen, gerekend vanaf het moment van ontvangst. Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 30 september heeft de burgemeester laten weten de mogelijkheid open te houden om deze termijn met maximaal 72 uur te verlengen afhankelijk van de mogelijkheden die het COA heeft om de in Maartensdijk opgevangen vluchtelingen elders goede opvang te geven. Op verzoek van de COA is na zorgvuldige afweging besloten de crisisopvang te verlengen tot maandagochtend 5 oktober, 12.00 uur. De locatie Vierstee wordt daarna weer in gereedheid gebracht voor regulier gebruik.

Om wat voor groep vluchtelingen gaat het? 
Het gaat om een divers samengestelde groep van ongeveer 100 vluchtelingen. De groep bestaat uit ouderen, mannen en vrouwen in de leeftijd van 20-40 jaar en gezinnen met kinderen. Het grootste gedeelte komt uit Syrië, maar ze zijn ook afkomstig uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Eritrea. 

Hoe is het deurbeleid? 
Alleen vluchtelingen en bij de opvang betrokken medewerkers hebben toegang tot De Vierstee.

Welke voorzieningen zijn er in De Vierstee?
De Veiligheidsregio Utrecht, de gemeente De Bilt, de jeugdbrandweer en het Rode Kruis hebben de locatie ingericht. Vluchtelingen krijgen een bed, voeding, kleding, toilet- en wasgelegenheid. Er zijn overdag sportcoaches en jongerenwerkers aanwezig om activiteiten te doen met de kinderen en jongeren. Er is ook een gebedsruimte ingericht.  

Mogen de vluchtelingen naar buiten?
Ja, zij zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen. De ervaring leert dat zij blij zijn met de opvanglocatie en vooral willen rusten. 

Hoe gaat het op dit moment met de vluchtelingen?
Ze zijn inmiddels wat meer uitgerust, praten veel, met elkaar, met vrijwilligers. 

Is er een avondklok voor de vluchtelingen?
Nee, er is geen avondklok ingesteld.

Hoe is de veiligheid in de buurt geregeld? 
Er is extra toezicht en handhaving door buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) en politie. 

Kun je de sporthal binnen lopen? 
Nee, inwoners mogen niet zomaar de sporthal in. Vluchtelingen hebben een polsbandje, toezichthouders checken deze. 

Wat wordt er van vluchtelingen in De Vierstee geregistreerd in verband met veiligheid? 
De vluchtelingen worden geregistreerd bij aankomst en bij vertrek aan de hand van de namenlijst van het COA. 

Ik heb een vraag over de opvang van de vluchtelingen in De Vierstee. Waar kan ik terecht? 

Kijk voor actuele informatie of andere vragen op de liveblog van de gemeente: www.debilt.nl/vluchtelingen.

Staat uw vraag er niet tussen? Dan kunt u bellen naar gemeente De Bilt via (030) 228 94 11 of stuur een e-mail naar info@debilt.nl

Hoe zijn de omwonenden geïnformeerd?

De gemeente heeft dit verzoek een dag van tevoren gekregen, op dinsdag 29 september. Nog diezelfde avond zijn de omwonenden per brief geïnformeerd, is er een liveblog gestart en een bericht op de gemeentelijke website geplaatst. De omliggende scholen en BSO’s ontvingen eveneens een brief en de wijkcoördinator is langs geweest om de situatie toe te lichten. De omwonenden ontvingen op vrijdagavond 2 oktober een brief over de verlenging van de crisisnoodopvang. De scholen zijn telefonisch geïnformeerd.

Er is op woensdagavond 30 september een informatiebijeenkomst georganiseerd in de Groenhorst waar geïnteresseerden geïnformeerd zijn over de situatie en waar zij vragen konden stellen. Deze informatieavond is goed verlopen.

Is de gemeenteraad hierover geïnformeerd? 
Ja, sinds het verzoek van de verantwoordelijk staatssecretaris op 17 september is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd door het college van burgemeester en wethouders. Ook tijdens de crisisnoodopvang gaat deze informatievoorziening door. 

Ik wil sporten of naar de bibliotheek in De Vierstee , waar kan ik terecht?
De Vierstee is vanaf dinsdag 6 oktober om 08.00 uur weer beschikbaar volgens het reguliere rooster.

Krijgt de gemeente hulp bij het opvangen van de vluchtelingen?
We mogen bij het opvangen van de vluchtelingen rekenen op ondersteuning van onder andere het Rode Kruis, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, huisartsen en vele vrijwilligers. 

Kan ik me aanmelden als vrijwilliger? 
Helaas, dit is niet meer mogelijk. De gemeente De Bilt is blij met alle hulp die zij heeft ontvangen. Alle vrijwilligers en professionals worden uitgenodigd voor een besloten avond later deze week om ervaringen met elkaar te delen en deze periode af te sluiten.

Aan welke hulpgoederen is behoefte?
De vluchtelingen zijn maandag rond 12.30 uur vertrokken uit Maartensdijk. Er is geen behoefte aan hulpgoederen bij de Vierstee. Voor meer informatie kunt u kijken op de site van het Rode Kruis, http://hulpvoorvluchtelingen.nl/.

Wat is de kans op infectieziekten?
Bij gewoon sociaal contact is de kans op het oplopen van een infectieziekte niet groter dan normaal. De GGD houdt in de gaten of er klachten voorkomen bij vluchtelingen die kunnen wijzen op een infectieziekte en adviseert de medewerkers in de sporthal over het nemen van hygiëne maatregelen om verspreiding van eventuele infectieziekten te voorkomen. Zieke vluchtelingen worden naar de huisarts verwezen. Mensen met vragen kunnen bellen naar de GGD regio Utrecht via tel 030-6086086 (tussen 8.30 tot 17.00 uur).