Achternaam kiezen kind

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van u of van uw partner. U kiest vóór de geboorte of bij de aangifte van de geboorte. Allebei de ouders moeten aanwezig zijn bij de naamkeuze voor het kind.

Afspraak maken

Wat u moet weten

U kunt alleen bij uw eerste kind de achternaam kiezen. Alle kinderen die u daarna samen krijgt, krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind. Maakt u geen keuze dan krijgt uw kind automatisch de naam van de vader of moeder, dit hangt af van uw gezinssituatie.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

  • Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de vader
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de moeder krijgt? Leg dan samen een verklaring af bij de burgerlijke stand

U bent niet getrouwd

  • Het kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder
  • Wilt u dat het kind de achternaam van de vader krijgt? Dan moet de vader eerst het kind erkennen

Ouders van hetzelfde geslacht

  • Krijgt uw kind 2 vaders? Dan kunt u samen kiezen voor 1 van de achternamen
  • Krijgt u kind 2 moeders? Dan hangt het af van uw situatie, de Rijksoverheid geeft meer informatie over de naamskeuze (Rijksoverheid.nl)

Kosten

Aan de naamkeuze van uw kind zijn geen kosten verbonden.