Begraafplaatsen

Gemeente De Bilt heeft twee begraafplaatsen in eigendom. Ook zijn er binnen de gemeente particuliere begraafplaatsen.

Gemeentelijke begraafplaatsen

In de gemeente De Bilt zijn twee gemeentelijke begraafplaatsen te vinden: begraafplaats Brandenburg in Bilthoven en de begraafplaats Westbroek in het gelijknamige dorp. 

Begraafplaats Brandenburg
Begraafplaats Brandenburg ligt in een parkachtige omgeving in Bilthoven. De begraafplaats heeft de volgende faciliteiten: aula, huur- en koopgraven, keldergraven, urnengraven, urnenwanden en de mogelijkheid om as te verstrooien. Deze begraafplaats is te vinden op de 1e Brandenburgerweg 38 in Bilthoven.

Begraafplaats Westbroek 
Begraafplaats Westbroek ligt in achter de Hervormde Kerk in het veenweidegebied in Westbroek. Deze begraafplaats heeft de volgende faciliteiten: koopgraven en de mogelijkheid om as te verstrooien. Deze begraafplaats is te vinden op de Kerkdijk 2 in Westbroek. 


De begraafplaatsen zijn dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot één uur na zonsondergang.

Contact

E-mail: begraafplaatsen@debilt.nl   

Telefoon: (030) 228 94 11

Aan het worden begraven op één van de begraafplaatsen van de gemeente zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten is afhankelijk van de keuze van het type graf en eventuele extra wensen. De tarieven voor de begraafplaats worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

Naast de kosten voor het begraven betaalt de rechthebbende van het graf jaarlijks grafonderhoudskosten aan de gemeente. Van deze kosten voert de gemeente de volgende taken uit:

  • bespuiten van grafmonumenten met anti-algenmiddel
  • snoeien en het verwijderen van onkruid op en rond de graven
  • bijhouden van het gazon
  • verwijderen van verwelkte bloemen en planten, linten, kransen
  • het onderhouden van het groen op de begraafplaats

Graftarieven 2018 (pdf)

Het plaatsen van een grafsteen op een begraafplaats wordt meestal geregeld door de steenhouwer. Hij  heeft een vergunning van de gemeente nodig en de rechthebbende van het graf (meestal de echtgenoot of partner of een familielid) moet akkoord gaan met de plaatsing van het grafmonument. Tevens moet de aanvraag en het monument aan voorwaarden voldoen.  

Wilt u een aanvraag indienen voor het plaatsen van een gedenkteken? Dit kan via begraafplaatsen@debilt.nl.

Grafregels (PDF, 200 kb)

U kunt de grafrechten laten overschrijven naar iemand anders als u dat wilt, zoals uw echtgenoot of partner of een familielid (bloedverwant tot en met de derde graad). 

Is de rechthebbende overleden, dan moet het recht binnen 1 jaar worden overgeschreven naar de echtgenoot of partner, of een familielid (bloedverwant tot en met de derde graad).

Wilt u een de grafrechten overschrijven, dan kunt u een e-mail sturen naar begraafplaatsen@debilt.nl.

Als rechthebbende van een graf kunt u afstand doen van het graf. Dit kan na de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar na de laatste begraving.

Het is alleen mogelijk om schriftelijk afstand te doen van de rechten op een graf. U kunt een brief sturen naar Gemeente De Bilt, t.a.v. Begraafplaatsadministratie, Postbus 300, 3720 AH in Bilthoven.  Na ontvangst van de schriftelijke afstandsverklaring stuurt de gemeente u een schriftelijke bevestiging.

Het aanvragen van een begrafenis gebeurt meestal door de begrafenisondernemer. Vaak neemt hij of zij alle praktische zaken uit handen van de nabestaanden en regelt de begrafenis.

Bent u een begrafenisondernemer en wilt u een begrafenis aanvragen. Maak dan gebruik van het formulier aanvraag begrafenis PDF. Dit formulier kunt u mailen naar begraafplaatsen@debilt.nl