Erkennen van een kind

Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft een kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u het kind erkennen dan kunt u hiervoor een afspraak maken. 

Afspraak maken

Wat u moet weten

Door een kind te erkennen neemt u het wettelijk ouderschap op u. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. Concreet betekent dit:

Nodig

Kosten

Aan het erkennen van een kind zijn geen kosten verbonden.

  • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht
  • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder
  • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u beiden hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder

Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte als er nog geen 2 ouders in de geboorteakte van het kind staan.

  • Bij kinderen tot 16 jaar moet de moeder schriftelijk toestemming geven
  • Vanaf 12 jaar moet ook het kind schriftelijke toestemming geven
  • Vanaf 16 jaar moet het kind persoonlijk meekomen

Door erkenning heeft u niet automatisch het ouderlijk gezag (Rijksoverheid) over een kind. Dit vraagt u aan bij de rechtbank.