Melden huwelijk of partnerschap (voorheen ondertrouw)

Als u een datum heeft vastgelegd moet u daarna nog een schriftelijke melding doen van uw voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap. 

Het (vooringevulde) meldingsformulier ontvangt u van ons, samen met de bevestiging van de gereserveerde datum.

Wij vragen u het meldingsformulier binnen 3 weken aan ons terug te sturen. Tussen de datum van uw huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie en de datum waarop het formulier bij ons binnenkomt moeten altijd minimaal 14 dagen zitten.

Kosten

Het melden van een voorgenomen huwelijk of partnerschap is gratis.

Meesturen

  • Een kopie geldig legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) van u beiden
  • Een kopie legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2, maximaal 4), (dit mag eventueel ook later, maar uiterlijk 4 weken voor het huwelijk)
  • Het ingevulde en door u beiden ondertekende formulier

De ambtenaar Burgerlijke Stand controleert of u voldoet aan de voorwaarden. Als dit in orde is, kan na 14 dagen (tot uiterlijk 1 jaar) het huwelijk of partnerschap gesloten worden.

Bent u in het buitenland geboren? Heeft u in het buitenland gewoond? Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Bent u gescheiden in het buitenland? Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden kunnen u en uw partner verschillende documenten nodig hebben. Neem dan tijdig contact met ons op via (030) 228 94 11.

Bent u al in ondertrouw geweest, dan hoeft u niets te ondernemen. De ondertrouw blijft 1 jaar geldig.