Geluidshinder vliegveld Hilversum

De provincie beslist over de milieugebruiksruimte en de ruimtelijke inpassing van regionale luchthavens. Voor het vliegveld Hilversum is de provincie Noord-Holland het bevoegd gezag.

Let op.

Bel het klachtennummer van het vliegveld: 035 - 577 16 93

U kunt uw klacht ook melden op de website van de provincie Noord-Holland.

Belangrijk als u een klacht indient

De provincie Noord-Holland heeft alleen zeggenschap over wat er bij luchtvaartterreinen op de grond gebeurt: 'het landzijdige gebruik'. De Rijksoverheid heeft de wettelijke regie over de manier waarop luchtvaartuigen zich gedragen in het luchtruim, het 'luchtzijdige gebruik' en over de interne veiligheid en de beveiliging van de luchthavens. Daarom handelt de provincie ingediende milieuklachten over luchtruimgebruik niet zelf inhoudelijk af. Deze klachten worden doorgestuurd naar de eerst verantwoordelijke instantie. Voor de burgerluchtvaart is dit de luchtvaartpolitie