Bestrijding van ongedierte

De gemeente zorgt voor de preventie en bestrijding van ongedierte in het openbaar gebied. U bent zelf verantwoordelijk voor ongedierte in en rond uw eigen woning.

Melden ongedierte in openbare ruimte

Bij u thuis

Voor de bestrijding van ongedierte bij u thuis, kunt u zelf een bedrijf inschakelen dat ongedierte bestrijdt en verwijdert. Bijvoorbeeld voor een wespennest in uw tuin of zilvervisjes in uw woning.

Gratis advies

De gemeente De Bilt heeft een samenwerkingsverband met de Stichting Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD.nl). U kunt gratis contact opnemen met het KAD als u vragen heeft over ongedierte.

Bestrijding van ratten

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Bewoners, Woonstichting SSW en de gemeente De Bilt hebben allen een rol en verantwoordelijkheid om de oorzaak aan te pakken. De gemeente pakt de coördinatie van de gezamenlijke aanpak op en werkt samen met bewonersgroep Rattenoverlast De Bilt - Bilthoven.

Melden

De gemeente werkt samen met een professionele rattenbestrijder. Wanneer u via de bovenstaande groene knop (melden ongedierte in de openbare ruimte->categorie ratten) een melding doet, kan de rattenbestrijder gericht aan de slag. Meld ook vooral de bron voor rattenoverlast bij de gemeente: waar ziet u voedselvervuiling of waar wordt er overmatig gevoerd.

Maatregelen tegen ratten

Het is belangrijk om de omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk voor ratten te maken. De gemeente De Bilt treft daarbij onder andere maatregelen in de openbare ruimte, openbare riolering, groenvoorziening, vuilcontainers, herstelwerkzaamheden, handhaving en communicatie.

Bestrijding van ratten met lokaaskisten

U heeft geen overlast van de bestrijding in de openbare ruimte. Wel is het mogelijk dat wij toegang vragen tot uw tuin voor inspectie. Uiteraard zal dat in overleg gaan en alleen als u hier toestemming voor geeft.

Medewerkers van het bestrijdingsbedrijf werken met lokaaskisten. De lokaaskisten zijn absoluut veilig, afgesloten en alleen voor de bestrijding van ratten ontwikkeld. Wel vragen wij u deze kisten niet te verplaatsen.

De lokaaskisten worden vastgezet met een grondanker en voorzien van niet giftig lokaas. Na controle op opname van het niet giftige lokaas kunnen de kisten daarna worden voorzien van klapvallen voor ratten.

Wat kunt u zelf doen tegen rattenoverlast?

Ratten worden aangetrokken door eten, drinken en nestelgelegenheid. Bestrijden heeft geen zin als er voedsel en schuilplekken beschikbaar blijven.

  • Laat geen etensresten achter in en rond uw woning en in de openbare ruimte
  • Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken. Bewaar plastic zakken met huisvuil (vooral ’s nachts) niet buitenshuis. Zet zakken nooit naast, maar direct in de afvalcontainer op straat
  • Ratten kunnen via spouwmuur en kruipruimte uw woning binnenkomen. Maak daarom, -voor zover u zelf huiseigenaar bent- de openingen dicht in buitenmuren, luchtroosters, in deuren en ramen, putjes en defect regenwaterafvoer
  • Laat de riolering van uw koopwoning nakijken, indien er door stank breuken in de riolering worden vermoed. Het gaat daarbij uiteraard alleen om het rioleringsgedeelte dat onderdeel is van uw koopwoning. Vanuit een defecte riolering in kruipruimtes kunnen ratten uw woning binnenkomen
  • Snoei struiken op uw terrein vooral aan de onderkant en langs gevels, zodat het groen ook goed schoon te houden is
  • Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en in zo'n kleine hoeveelheid dat ze dit per keer op kunnen eten. Het zonder meer op de grond uitstrooien van voer voor de vogels trekt ’s nachts ratten aan. Voer geen vogels en eendjes in de middag, want dan zijn ze al verzadigd; ze eten dan nog maar weinig van het voer en ’s nachts ligt het er voor de ratten. Gooi geen voer bedoeld voor watervolgels in open water. Ook daar komen ratten op af
  • Voorkom dat u en uw kinderen in contact komen met stilstaand open water, zoals bijvoorbeeld slootjes, waardoor ziektes kunnen worden overgebracht van ratten op mensen
  • Als uw buren ook overlast hebben van ratten, bespreek dan samen met hen deze maatregelen
  • Zorg voor orde en netheid, ook in de schuur en in de tuin. Materialen die langdurig blijven liggen, bieden een aantrekkelijke nestelgelegenheid voor ratten. Ook slecht beheerde composthopen kunnen een aantrekkelijke voedselbron vormen