Milieuklacht melden

Overlast van stank, geluid (van bedrijven, bouwlawaai, weg- en railverkeer), bodemverontreiniging, luchtverontreiniging of licht kunt u doorgeven aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU).