Storing straatverlichting

Meldingen over kapotte verlichting en beschadigde lantaarnpalen kunt u melden bij ZIUT.

Melden

Het onderhoud van de lantaarnpalen wordt gedaan door ZIUT.
U kunt het defect melden via het portaal van ZIUT. Tijdens kantoortijden worden meldingen opgepakt.

Als u een melding buiten kantoortijden doet, krijgt u na het indienen van de melding een telefoonnummer (088 - 94 50 650) te zien, dat u kunt bellen als het van groot belang is als het defect snel wordt verholpen. Dit is het geval als in een hele woonwijk of kern of grote delen van de gemeente de verlichting het niet doet.

Inzicht in status

Als u via ZIUT een melding doet en uw mailadres achter laat, krijgt u een bericht van de afhandeling van uw melding.

Nodig

  • Straatnaam
  • Nummer van de lantaarnpaal indien mogelijk. U kunt de betreffende lantaarnpaal ook selecteren op een kaart bij de melding.
  • Soort storing, bijv. lantaarnpaal brandt niet, staat scheef, is vernield etc.

Storing verhelpen

Het verhelpen van een defect of storing is soms eenvoudig op te lossen door het vervangen van een lamp, maar soms duurt het wat langer voor de oorzaak gevonden is en moeten andere bedrijven het oplossen. Bijvoorbeeld de netbeheerder als er een kapotte kabel is die de storing veroorzaakt.
Al deze partijen doen er alles aan om het defect of de storing zo snel mogelijk te verhelpen.
Normaal gesproken is een urgente storing (meer dan 5 masten in een straat) binnen 24 uur verholpen. Een enkele lampstoring is binnen 10 werkdagen verholpen.