Nieuws

Dinsdag 21 februari voordracht nieuwe burgemeester De Bilt

Tijdens een openbare raadsvergadering op dinsdagavond 21 februari maakt de gemeenteraad bekend wie wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van De...

Gemeente laat onveilige bomen kappen

In maart laat de gemeente De Bilt 129 zieke bomen kappen.

Gescheiden verwerking matrassen gestremd

De gemeente kan oude matrassen tijdelijk niet gescheiden inzamelen.

Routekaart naar energieneutraal 2030

Onderwijsinstelling Delta sluit aan.

Afsluiting Planetenbaan in Bilthoven

Door werkzaamheden aan de riolering ter hoogte van het Zonneplein in Bilthoven is de Planetenbaan afgesloten van 20 februari tot en met 3 maart.

College De Bilt trekt voorgenomen besluit tijdelijke woningen in

Noodzaak voor uitvoering plan ontbreekt.

Raad vergadert op donderdag 23 februari

Wilt u de vergadering bijwonen? Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in de Mathildezaal in het gemeentehuis in Bilthoven

Afwijkende openingstijd RSD

Op maandag 20 februari is de RSD (Regionale Sociale Dienst) vanaf 14.30 uur gesloten.

Extra tijdelijke sociale huurwoningen in De Bilt

College maakt heroverweging; twee locaties vallen af.

Expositie in de ArtTraverse in gemeentehuis

Tot en met 7 maart exposeren Hanne van Baarle, Casper Prager en Udo Prinsen werk, waar licht - en warmte uitgangspunt zijn met als titel: 'Candela...

Vastgestelde PRS/PRV (herijking 2016) ter inzage

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en- verordening 2013 (herijking 2016) liggen van 19 februari tot en met 1 maart ter inzage.

Twee commissie-vergaderingen in januari

Op 19 en op 24 januari vinden twee gezamenlijke commissievergaderingen plaats. Wilt u de vergadering bijwonen? Vanaf 20.00 uur bent u van harte...