Nieuws

Geluidwerende maatregelen A27 als overeengekomen met inwoners

Verkeerswethouder Ebbe Rost van Tonningen wil recht doen aan de afspraken die zijn gemaakt.

Enquête bezorgen reisdocumenten

Uw reisdocument niet afhalen maar (thuis) laten bezorgen, zou u er gebruik van maken?

De burgemeester bij u op bezoek?

Het is bijna 100 dagen geleden dat Sjoerd Potters beëdigd werd als burgemeester van onze gemeente. Nu wil hij graag nader kennismaken met de inwoners.

Omgevingsalert

Wist u dat u via een app op uw smartphone en tablet de vergunningaanvragen en -besluiten in uw buurt kunt zien?

Geen avondopenstelling gemeentehuis tijdens de zomervakantie

Tijdens de zomervakantie van 10 juli tot en met 18 augustus is er geen avondopenstelling.

Raad vergadert op 22 juni over Jaarrekening en Kadernota

Wilt u de vergadering bijwonen? Vanaf 16.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven.

Gemeenteraad vergadert op donderdag 29 juni

Wilt u de vergadering bijwonen? Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven.

Subsidie vernieuwende plattelands-projecten

In de Kromme Rijnstreek, Heuvelrug en Vallei loopt het Europese subsidieprogramma LEADER.

Westbroekers en gemeente bespreken verkeersveiligheid

Maandag 29 mei bogen enkele tientallen inwoners van Westbroek, medewerkers van de gemeente, de wijkagent en gebiedswethouder Ebbe Rost van Tonningen...

Toelichting op Kadernota 2018-2021

Projecten in uitvoering, huishoudboekje op orde.

Terinzagelegging Detailhandels-en Horecabeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft het detailhandelsbeleid vrijgegeven voor de inspraak.

Gemeente onderdeel Greendeal Cirkelstad Utrecht

Gemeente De Bilt gaat deelnemen aan de Greendeal Cirkelstad Utrecht en ondertekende op 10 mei het convenant ‘Beton in een circulaire economie’.