Nieuws

Bomensnoei in Bilthoven

In de bouwvakvakantie laat de gemeente bomen snoeien langs enkele doorgaande wegen.

Parkeervisie centrum Bilthoven

Over enkele weken vindt besluitvorming plaats door het college van burgemeester en wethouders over een voorstel voor het opstellen van de...

Negatief zwemadvies onofficiële zwemplaatsen

Met het aanhoudende warme weer is het logisch dat u de koelte wilt opzoeken, maar u kunt niet zomaar overal zwemmen.

Wat jongeren in de gemeente De Bilt vinden van klimaatverandering

84% van de jongeren in gemeente De Bilt zou zelf meer willen doen tegen klimaatverandering.

Pleegzorg nu standaard tot 21 jaar

Pleegkinderen en pleeggezinnen kunnen voortaan standaard rekenen op een pleegzorgvergoeding, totdat het pleegkind 21 jaar wordt.

Technisch probleem in productieproces paspoort en ID-kaart

Bij de productie van circa 5000 paspoorten en ID-kaarten is een technisch probleem geconstateerd.

Parkeren blauwe zone Bilthoven Centrum

In het centrum van Bilthoven start deze week toezicht en handhaving op het naleven van de blauwe zone voor parkeren.

Hulpdiensten alert op natuurbranden

Door een combinatie van droogte, lage luchtvochtigheid en af en toe wind bestaat de kans op een snel uitbreidende natuurbrand.

Grote kansen in de regio voor OV-knooppunt Bilthoven

Maandag 2 juli ontving het college van B en W de heer Dennis Straat, gedeputeerde van Provincie Utrecht voor onder andere mobiliteit en het USP.

Snoeien Bilthoven-West

Er is rattenoverlast in Bilthoven-West. Het college van burgemeester en wethouders neemt een aantal extra maatregelen om de rattenoverlast tegen te...

Observatie verkeersgedrag kruisingen Soestdijkseweg Noord in Bilthoven

Vanaf 2 juli observeert de gemeente gedurende een week het verkeersgedrag op de kruispunten Soestdijkseweg Noord met de Bilderdijklaan en...

Gewijzigde openingstijden in de zomervakantie

In de periode van 17 juli t/m 21 augustus is er geen avondopenstelling. Het gemeentehuis is in deze periode op de dinsdagen dus tot 17.00 uur geopend.

Veldhuizen Dakopbouwen koopt kavel op Larenstein

Veldhuizen Dakopbouwen heeft een kavel gekocht op bedrijvenpark Larenstein in Bilthoven.

Babbeltruc in Bilthoven

Alerte inwoners in Bilthoven melden babbeltrucs aan de deur.

Opening wandelroute Noorderpark-Ruigenhoek

Woensdag 20 juni opent in het gebied Noorderpark-Ruigenhoek de nieuwe wandelroute ‘Rondje Ruigenhoek’.

Vakantietips tegen woninginbraak

Lekker weg? Politie en gemeente hebben de volgende tips om de kans op woninginbraak te verminderen.