Afronding klikowissel


De klikowissel bij 13.000 huishoudens loopt op zijn einde.

Tussen eind november vorig jaar en 12 januari meldde een kleine 4% van hen dat bijvoorbeeld een oude kliko niet was meegenomen of dat er iets niet goed was gegaan met het wisselen van een deksel. In de eerste helft van februari worden alle ontvangen meldingen afgehandeld. Eind januari ontvangen de inwoners, die zich gemeld hebben voor deze herstelactie, hierover een brief van Beek Containergroep. De website waarop inwoners dat konden melden, is nu gesloten.
Inwoners die wachten op een nieuwe restafvalkliko of een oranje PMD-deksel kunnen tot dan hun oude restafvalkliko en PMD-zakken gebruiken.

Klikoset aanpassen

Ook als de klikowissel goed is gegaan, heeft elk huishouden tot 9 februari de gelegenheid om alsnog een grotere of kleinere kliko voor restafval of PMD aan te vragen of gebruik te gaan maken van een bovengrondse of ondergrondse container en de restafvalkliko in te leveren. Als u hiervoor kiest, kunt u dat doorgeven aan Beek via www.beekgroep.com/containersetwijzigen. U heeft hierbij uw persoonlijke code en wachtwoord nodig, die in de brief staat van 21 november jl. U mag uw verzoek ook doorgeven via debilt@beekgroep.com of telefoonnummer 0800 – 3500 010. Houdt u er rekening mee, dat u voor een grotere restafvalkliko een jaarlijkse toeslag betaalt. Dit geldt niet voor inwoners, die om medische redenen een grotere kliko nodig hebben.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op onze speciale informatiepagina Terug naar 100. Vindt u daar uw antwoord niet, stuur dan een mailtje met uw vraag naar terugnaar100@debilt.nl . Wij zullen uw vraag graag beantwoorden.