Alles over de nieuwe afvalinzameling in 2018


Kliko’s, verzamelcontainers of vuilniszakken: hoe zit het?

Een kliko voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), een kleinere kliko voor restafval, ondergrondse verzamelcontainers en een nieuw inzamelschema. Het is deze maanden even wennen om met zijn allen de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. We doen dat door thuis zoveel mogelijk materiaal te scheiden, dat opnieuw te gebruiken is. Dat draagt bij aan een schoner milieu. Met de opbrengst van het gescheiden materiaal drukken we de kosten van de afvalinzameling en dat is weer goed voor de huishoudportemonnee

Meer informatie en praktische tips en aandachtspunten vind u op de pagina Alles over de nieuwe afvalinzameling in 2018 en op de overige pagina's Terug naar 100 onder Afval.