Bomenkap in de gemeente De Bilt 2018


In maart laat de gemeente De Bilt 142 zieke bomen kappen.

Deze veelal volwassen bomen vormen een risico voor de veiligheid door een grotere kans op omvallen of het afbreken van takken. De gemeente vervangt de meeste gekapte bomen door jonge exemplaren. Voor 82 bomen was een kapvergunning nodig.

Meer informatie vindt u op de projectpagina