Commissie Burger en Bestuur vergadert op 15 januari


Om 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven als u deze vergadering wilt bijwonen.

Voorafgaand aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Mathildehal van Jagtlust.

Er is een extra commissievergadering Burger en Bestuur op 17 januari vanwege het aantal agendapunten en verwachte vergadertijd

Ter inzage legging

De agenda's en de achterliggende stukken zijn te raadplegen via debilt.raadsinformatie.nl of in het gemeentehuis bij het Informatiecentrum.

Meer informatie?

Neem contact op met de griffie via e-mail raadsgriffie@debilt.nl of telefonisch 030 - 228 91 64.