Denk mee met de rekenkamer-commissie


Wat wilt u weten over de manier waarop de gemeente geld uitgeeft en de keuzes die daarin gemaakt worden?

Denk mee en vul de online vragenlijst in.
Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 3 minuten in beslag en deelname is anoniem.

Landelijke samenwerking

De online vragenlijst wordt door lokale rekenkamers en rekenkamercommissies en de Algemene Rekenkamer uitgezet. Zij gaan samen verkennen wat inwoners willen weten over de uitgaven van hun gemeente en de resultaten die daarmee bereikt worden. Deze informatie wordt in de maand november verzameld in 13 verschillende gemeenten. De onderzoeksresultaten worden gebundeld in een rapport, dat wordt gepubliceerd voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De rekenkamercommissie wil de antwoorden van Biltse respondenten gebruiken voor eigen onderzoek.

Wat doet de rekenkamercommissie De Bilt?

De rekenkamercommissie van De Bilt controleert of de gemeente doet wat ze zegt, en of dit ook op een goede manier gebeurt. Bijvoorbeeld: als de gemeente belooft om zich in te zetten om mensen aan het werk te helpen en daar geld voor over heeft, dan kijkt de commissie of de gemeente ook echt z’n best doet, het geld op de juiste plek komt, en of er wat er bereikt wordt. Ieder jaar voert de commissie een aantal van deze onderzoeken uit.

De rekenkamercommissie wil zo een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het beleid en het bestuur. Het eindrapport van een onderzoek wordt aangeboden aan de gemeenteraad en is openbaar. De gemeenteraad beslist over de conclusies en aanbevelingen uit het rapport. De gemeenteraad kan de uitkomsten van een onderzoek gebruiken als extra ondersteuning voor haar sturende en controlerende taak.

Meer informatie vindt u op de pagina Rekenkamercommissie