College De Bilt trekt voorgenomen besluit tijdelijke woningen in


Noodzaak voor uitvoering plan ontbreekt.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt heeft op 14 februari 2017 het voorgenomen besluit om 44 tijdelijke woningen te realiseren ingetrokken. De acute noodzaak om deze tijdelijke woningen te realiseren ontbreekt.

De gemeente en Woonstichting SSW zijn tot de conclusie gekomen dat het oorspronkelijke plan weliswaar uitvoerbaar is maar dat de acute noodzaak van het realiseren van tijdelijke woningen er niet meer is. Dit is gebaseerd op actuele gegevens en trends en de verwachting van SSW dat zij in staat is de doelgroep statushouders in 2017 in bestaande huurwoningen te huisvesten. Daarom trekt het college haar voorgenomen besluit in.

Actuele gegevens en trends huisvesting statushouders

In het proces van besluitvorming zijn opnieuw alle gegevens en trends bekeken. Uit zeer recente informatie blijkt dat er voor 2017 een terugloop is te verwachten in het aantal te huisvesten statushouders ten opzichte van 2016.
Veel statushouders vragen nu gezinshereniging aan en er zijn minder alleenstaande statushouders zonder nareizigers. Door deze verandering is er minder behoefte aan woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens. Ook wordt in de provincie Utrecht een aantal vergelijkbare projecten voor dezelfde doelgroep naar verwachting dit jaar opgeleverd.

Afweging belangen

De tijdelijke woningen voor 1 à 2 persoons huishoudens zouden ook mogelijkheden bieden aan starters en spoedzoekers. Het creëren van extra mogelijkheden voor deze doelgroepen is voor het college en SSW onvoldoende reden om het voorgenomen besluit toch ten uitvoer te brengen gezien de impact van tijdelijke woningen op de leefomgeving van omwonenden. De gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt voor regulier woningzoekenden is in 2016 ten opzichte van het jaar ervoor niet gestegen.

Taakstelling invullen zonder tijdelijke woningen

Mocht zich in de toekomst opnieuw een acute noodzaak voordoen, dan zal het college in samenspraak met de gemeenteraad bekijken of en welke maatregelen noodzakelijk zijn. Dan kunnen de gemeente De Bilt en SSW de opgedane kennis betrekken. Coördinerend wethouder huisvesting statushouders Madeleine Bakker-Smit: “De gemeenteraad heeft het college gevraagd gebruik te maken van realistische mogelijkheden om tijdelijke woningen te bouwen. Het plan toont aan dat dit mogelijk is. We zijn echter samen met SSW tot de conclusie gekomen dat de acute noodzaak op dit moment ontbreekt vanwege de laatst bekende feiten en trends. We zijn ons terdege bewust van de impact van het realiseren van tijdelijke woningen op omwonenden. Het plan waarvan nu wordt afgezien, was ingegeven door de maatschappelijke noodzaak. Nu deze noodzaak er niet meer is, trekken we het voornemen in."

Meer informatie vindt u op de projectpagina Tijdelijke woningen