Nieuws

Expositie van Thea Figee en Marie José Robben in ArtTraverse

Van zondag 21 januari tot en met dinsdag 13 maart is de expositie van Thea Figee (glasobjecten, grafiek en schilderijen) en Marie-José Robben...

Spreekuur wethouders

Donderdag 18 januari kunt u in gesprek met de wethouder van uw dorp.

Snoeien

Tot half maart wordt er weer op diverse plaatsen in onze gemeente gesnoeid, nu het blad van de struiken is en er nog geen vogels broeden.

Gemeenteraad vergadert op 25 januari

Wilt u de vergadering bijwonen? Vanaf 20.00 uur bent u van harte welkom in het gemeentehuis in Bilthoven.

Afronding klikowissel

De klikowissel bij 13.000 huishoudens loopt op zijn einde.

Alles over de nieuwe afvalinzameling in 2018

Kliko’s, verzamelcontainers of vuilniszakken: hoe zit het?

Nieuwjaarsspeech burgemeester Potters

Tijdens de goedbezochte Nieuwjaarsreceptie van de gemeente sprak burgemeester Potters zijn Nieuwjaarstoespraak uit.

Gemeenten en Aventurijn over veiligheids-maatregelen

Informatie over de laatste stand van zaken.

Toevoeging vrije kavels Sperwerlaan en Boslaan

Op 21 december start de gemeente De Bilt met de verkoop van vijf vrije kavels voor particuliere zelfbouw.

Ophalen kerstbomen

Dinsdag 16 januari halen we uw kerstboom op als u deze voor 7.30 uur aan de straat legt.

Toegang tot peuteropvang verruimd

De toegang tot peuteropvang voor Biltse peuters tussen 2,5 en 4 jaar wordt per 1 januari 2018 verruimd.

Storing straatverlichting grotendeels verholpen

De storing van de straatverlichting in de gemeente is bijna geheel verholpen.

Thema’s omgevingsvisie kern De Bilt

Hoe ziet de toekomst van kern De Bilt er uit? De volgende stap op weg naar een omgevingsvisie voor kern De Bilt is aan u.

Subsidie voor nieuwe Biltse initiatieven

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendig subsidiebeleid stelt de gemeente De Bilt in totaal €50.000,- beschikbaar voor nieuwe initiatiefnemers...

Overstap naar gemeentelijke collectieve zorgverzekering loont

Voordelige zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen. Tot 1 januari kunt u nog overstappen.

Nieuw tijdelijk parkeerterrein Driehoek

Begin deze week zijn een aantal bomen die op het grasveld naast De Kwinkelier stonden, verplaatst naar het nog aan te leggen nieuwe parkeerterrein op...

Vertraging nieuwe kliko’s en omwisselen klikodeksels

Helaas heeft Beek Container Groep vanwege de weersomstandigheden wat vertraging opgelopen.

Bilts Energie Beraad bijeen voor energieneutraal De Bilt

Op donderdag 7 december vond onder voorzitterschap van burgemeester Sjoerd Potters een bijeenkomst plaats van het Bilts Energie Beraad. Dit...

Afdekking van (alle) bovengrondse mestbassins verplicht vanaf 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 moeten alle bovengrondse mestbassins in Nederland, die gebruikt worden voor de opslag van (drijf-) mest, zijn afgedekt. Dat geldt...

Strooien tegen gladheid

In opdracht van de gemeente De Bilt verzorgt de firma Agterberg het strooien van hoofdwegen en fietspaden in onze gemeente.

Meer aandacht voor mantelzorg werkt

Steunpunt Mantelzorg heeft dit jaar meer dan tweehonderd nieuwe mantelzorgers bereikt; een toename van ruim dertig procent. Zij ontvingen voor de...

Afvalkalender 2018

Voor 2018 zijn er drie afvalkalenders beschikbaar voor verschillende gebieden.