Kentekencamera tegen sluipverkeer Westbroek


Op initiatief van een groep inwoners en ondernemers pakt de gemeente het sluipverkeer in Westbroek aan. De proef met de kentekencamera duurt tot 1 maart 2019.

In december, januari en februari registreert een camera tijdens de ochtend- en avondspits de kentekens van auto’s die over de Korssesteeg rijden. De maatregel moet helpen om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Westbroek te verbeteren.

Inrijverbod

Het inrijverbod op de Korssesteeg tijdens de spitsuren geldt al sinds 2009 en is aangegeven met borden. Veel automobilisten negeren het verbod. Uit onderzoek is gebleken, dat veel forenzen de route over Westbroek gebruiken om de files aan de noordkant van Utrecht te vermijden. Het vele autoverkeer tast de leefbaarheid aan op de smalle wegen in het landelijk gebied waarvan ook fietsers en lokaal vrachtverkeer gebruikmaken.

Kentekenregistratie

De kentekenregistratie moet tijdens de testfase inzicht geven in de verkeersbewegingen. Samen met een aantal ondernemers doet de gemeente ervaring op met een nieuw, digitaal systeem van ontheffing aanvragen. Aan de verkeersborden of het ontheffingensysteem verandert tijdens de test nog niks.

Deze week zijn alle ontheffinghouders en alle inwoners en ondernemers in Westbroek per brief geïnformeerd over de proef. Meer informatie vindt u op de pagina  Proef Kentekencamera Korssesteeg Westbroek