Nieuwe onderdoorgang Leijenseweg op 27 juli geheel open


Het geduld van inwoners is op de proef gesteld, maar op donderdag 27 juli in de middag, is de onderdoorgang geheel opengegaan.

Dit betekent dat zowel al het gemotoriseerde verkeer, als voetgangers en fietsers de wijk De Leijen via de Leijenseweg in en uit kan. Daarmee komt een einde aan een periode van bijna twee jaar omrijden.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: “Eerder kondigden we aan dat eind juli slechts één rijbaan open zou gaan, maar het werk verloopt voorspoedig, waardoor nu gehele openstelling al mogelijk is.” De openstelling hing vooral af van het tegelwerk. Beide wanden van de onderdoorgang worden betegeld. Een klus waar veel tijd in gaat zitten en waarvoor één rijbaan afgesloten zou moeten worden.

Rost van Tonningen: “Ik ben erg blij dat de onderdoorgang nu, ondanks een kleine vertraging, open gaat. Het gaat om een belangrijke verbinding voor de wijk De Leijen waarmee de veiligheid in en de doorstroming van het verkeer sterk verbeteren.”

Laatste werkzaamheden

De aannemer is eind juli nog niet helemaal klaar met het werk. Tot begin september worden de laatste puntjes op de i gezet en wordt met name ook de ruimte direct om de onderdoorgang heen afgewerkt. In het najaar gaat de gemeente de nieuwe beplanting aanbrengen.

Wilt u de laatste werkzaamheden volgen? Volg het project dan op www.facebook.com/onderdoorgangleijenseweg of via www.debilt.nl/leijenseweg.

Na de gehele oplevering wordt in september samen met de buurt op een feestelijke wijze stil gestaan bij de opening.

Verkeerssituatie rondom Jan Steenlaan voorlopig ongewijzigd

Om het verkeer, tijdens de aanleg van de onderdoorgang in goede banen te leiden, zijn er verschillende maatregelen getroffen op de omleidingsroute. De huidige situatie, met onder andere delen eenrichtingsverkeer op de Van Ostadelaan, de Jan Steenlaan en de Jan van Eijcklaan, blijft ook na de openstelling van de onderdoorgang in werking. De gemeenteraad heeft namelijk in oktober 2016 besloten dat het verkeerscirculatieplan De Leijen van kracht blijft na openstelling van de onderdoorgang. De raad wil eerst de mogelijkheden voor een structureel veilige fietsroute op de Jan Steenlaan onderzoeken voordat de situatie weer gewijzigd wordt. Daarmee wordt voorkomen dat in een korte periode de verkeerssituatie meerder malen verandert en daarmee voor onduidelijkheid kan zorgen.