Samen aan de slag met omgevingsvisie voor kern De Bilt


Denk en doe mee tijdens de gebiedsconferentie op 2 oktober.

De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Daarnaast biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk. In de kern De Bilt zijn de gemeente, bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, partners waarmee de gemeente samenwerkt, maatschappelijke en belangenorganisaties alvast aan de slag. Doel is samen een omgevingsvisie voor de kern te ontwikkelen. 

Ambitieus aan de slag

Wethouder Anne Brommersma kijkt uit naar de omgevingsvisie voor De Bilt: ‘Ik ben als kernwethouder trots op de levendige kern De Bilt en vind het leuk om hier zo ambitieus aan de slag te gaan. Het is een uitdaging om er echt een visie van bewoners, bedrijven en gemeente van te maken. Maar voor mij staat voorop: we kunnen geen samenleving zijn zonder dat we het samen doen.’ 

De gemeente wilde al vroeg aan de slag met de komst van de omgevingswet. In de kern De Bilt speelt veel en is er volop bedrijvigheid. Er zijn intussen interviews gevoerd met ‘sleutelfiguren’. De meeste gesprekken hebben bij mensen thuis plaats gevonden. Het gaat immers om hun directe leefomgeving. Ook zijn er interviews gehouden met samenwerkingspartners als ODRU, BENG, GGD, Woonstichting SSW, Mens De Bilt. 

De uitkomst van deze gesprekken is een lijst van ruim 300 vraagstukken. Het gaat bijvoorbeeld om onderwerpen als het gebruik van de openbare ruimte, het groen, de (veranderende) rol van de overheid en diversiteit in het dorp. Alle vraagstukken zijn te lezen op de website debilt.onzeomgevingsvisie.nl. Ook is het mogelijk vraagstellingen aan te leveren via deze site.

Gebied kern De Bilt

Om welk gebied gaat het nu precies? De wegen Utrechtseweg, Soestdijkseweg Zuid, Groenekanseweg en Biltse Rading vormen de grenzen van de kern De Bilt. Op de kaart (pdf, 1.2MB) is het gebied is in blauw weergegeven. 

Gebiedsconferentie 2 oktober 2017

Tijdens een gebiedsconferentie wil de gemeente de opgehaalde vraagstukken toetsen en verder uitwerken met de bewoners van de kern De Bilt en de eigen samenwerkingspartners. 

De gebiedsconferentie vindt plaats op 2 oktober, 19.00 uur in het H.F. Witte Centrum.
Bekijk het programma en de workshops. (pdf, 391kb)

We nodigen bewoners, ondernemers, initiatiefnemers, maatschappelijke en belangenorganisaties uit kern De Bilt van harte uit actief mee te denken en te doen tijdens de gebiedsconferentie. Aanmelden kan via debilt.onzeomgevingsvisie.nl of s.lachman@debilt.nl.