Uitnodiging werkconferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’ op 1 juni 2017


Samen kunnen we meer bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen.

Gemeente De Bilt en MENS De Bilt nodigen inwoners van gemeente De Bilt van harte uit voor een lokale werkconferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’. Eenzaamheid is een divers en complex maatschappelijk probleem, met name onder ouderen. Door veranderende wetgeving in zorg en welzijn is het voorkomen en verminderen van eenzaamheid een belangrijke taak van de gemeente geworden.

Werkconferentie

Op steeds meer plaatsen in Nederland vinden gemeente, organisaties en burgers elkaar om samen te werken tegen eenzaamheid.  Want samen kunnen we meer bereiken om eenzaamheid te voorkomen of te verminderen. Ook de gemeenteraad in De Bilt vraagt aandacht voor en inzet op dit thema in de vorm van een lokale aanpak. Daarom nodigen wij u graag uit voor een interactieve werkconferentie ‘Samen tegen Eenzaamheid’.

De werkconferentie vindt plaats op:

Datum:                Donderdag 1 juni
Tijd:                      15.00 – 17.30 uur (inloop vanaf 14.45 uur)
Locatie:               Mathildezaal – gemeentehuis De Bilt

Interactieve aanpak

Anja Machielse, bijzonder hoogleraar ‘Empowerment van Kwetsbare Ouderen’ verzorgt een inleiding op het onderwerp. Daarna gaan deelnemers onder leiding van ‘Coalitie Erbij’ (het nationaal samenwerkingsverband tegen eenzaamheid) op een interactieve manier aan de slag om tot een lokale aanpak tegen eenzaamheid onder ouderen in De Bilt te komen. Een compleet programma ontvangen deelnemers één week voor aanvang.

Aanmelden

Iedereen met betrokkenheid bij of belangstelling voor het thema is van harte welkom, zoals vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, zorgorganisaties, kerken, buurt/burgerinitiatieven of andere belangstellenden. Aanmelden kan vóór 25 mei door uw naam en contactgegevens te mailen aan Frida Zoonen-van Os