Wat vindt u van vrijwilligerswerk? Laat uw mening horen!


Vrijwilligers leveren een waardevolle bijdrage aan onze samenleving. Zonder vrijwilligers zou onze gemeente bijvoorbeeld een stuk minder levendig, actief en zorgzaam zijn.

 Daarmee is vrijwilligerswerk van onschatbare waarde. De gemeente De Bilt en MENS De Bilt vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners bereid zijn zich voor elkaar in te zetten, en dat zij daarbij goed ondersteund en gefaciliteerd worden. 

Vrijwilligerswerk is niet alleen belangrijk voor de samenleving, het is ook leuk om te doen! Als vrijwilliger beteken je niet alleen iets voor je club, school, kerk, buurt of medemens, maar het levert je zelf ook veel op. Wist je dat vrijwilligerswerk je nieuwe contacten, kennis en/of vaardigheden brengt? Of het biedt je nieuwe (werk) ervaring, wat een mooie opstap kan betekenen naar bijvoorbeeld een (nieuwe) baan. En uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die een bijdrage aan de samenleving leveren, bijvoorbeeld omdat zij zich als vrijwilliger inzetten, gemiddeld gezonder zijn en blijven dan zij die geen vrijwilligerswerk doen. Redenen genoeg dus om vrijwilliger te worden!

Enquête

Om te weten wat inwoners in gemeente De Bilt vinden van vrijwilligerswerk, vragen wij uw medewerking aan een korte enquête. Doet u mee?

Meedoen kan tot eind augustus 2017. Uiteraard hopen we op een grote respons. De uitkomsten verwerken we in een plan voor verbetering van het vrijwilligerswerk in gemeente De Bilt.

Na de zomervakantie organiseren we Rondetafelgesprekken met vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties die werken met vrijwilligers.

Wilt u meepraten over het verbeteren van vrijwilligerswerk in de gemeente De Bilt? Meldt u dan aan! Dat kan via de laatste vraag van de enquête. Of door een mail te sturen aan Annet Meeuws E: a.meeuws@mensdebilt.nl .

Enquête vrijwilligerswerk in De Bilt  

Hartelijk dank voor uw medewerking!