Werk aan de weg op doorgaande wegen


Vanaf juli gaat de gemeente aan de slag om enkele verkeerssituaties langs doorgaande wegen te verbeteren.

Langs de Soestdijkseweg Zuid in Bilthoven en op het Dr. Letteplein in De Bilt werkt de gemeente aan betere doorstroming van het gemotoriseerde verkeer, meer veiligheid voor fietsers en een betere oversteekbaarheid voor voetgangers. De werkzaamheden zijn op elkaar afgestemd om de hinder te spreiden en de doorgang zo goed mogelijk te garanderen. Het werk aan de wegen volgt op de gefaseerde opening van de onderdoorgang van de Leijenseweg in Bilthoven vanaf juli.

Dr. Letteplein

Het Dr. Letteplein ligt op de grens van de kernen Bilthoven en De Bilt en vormt de schakel tussen de Groenekanseweg, Hessenweg en Eerste Brandenburgerweg. In de huidige situatie laat de doorstroming van- en veiligheid in het verkeer sterk te wensen over. De aanleg van vrijliggende fietspaden maakt de kruising veiliger voor fietsers. Ook bussen zullen het plein vlotter kunnen passeren. Andere belangrijke verbeteringen zijn het aanleggen van meer parkeerplaatsen en bredere trottoirs, het vervangen van verouderde verkeerslichten en het vervangen van de openbare verlichting door duurzame led-verlichting.

De werkzaamheden duren ongeveer acht weken en zijn grotendeels in fasen gepland in de periode kort na de bouwvakvakantie. Op een of twee weekendafsluitingen na blijft het Dr. Letteplein in N/Z- en in O/W-richting passeerbaar. Routeinformatie is met gele borden aangegeven.

Nutsbedrijven hebben de afgelopen periode al voorbereidende werkzaamheden verricht rond het aanpassen en verleggen van kabels en leidingen. De gerooide bomen zijn vervangen door nieuwe exemplaren. De verbetering van het plein wordt mede betaald door Provincie Utrecht.

Soestdijkseweg Zuid

De Soestdijkseweg Zuid wordt op twee locaties aangepast, te beginnen bij het gemeentehuis. Eind augustus voeren de nutsbedrijven werkzaamheden uit aan kabels en leidingen. In november worden de bushaltes bij het gemeentehuis vernieuwd, komt er een linksaf-strook naar het gemeentehuis en een oversteekplaats voor voetgangers. Deze werkzaamheden nemen ongeveer twee weken in beslag.
Aansluitend op de werkzaamheden bij het gemeentehuis wordt het kruispunt met de Dorpsstraat/De Holle Bilt aangepakt. De nutsbedrijven gebruiken de maanden september en oktober om hier de kabels en leidingen aan te passen. Na deze voorbereidende werkzaamheden heeft de gemeente de tijd tot en met december nodig om de kruising te reconstrueren. Er komt een vrije busbaan en een rechtsafstrook bij. Hierdoor zal het verkeer tussen station Bilthoven en Utrecht Science Park (Uithof) beter kunnen doorstromen. Ook zullen we de weg als fietser en voetganger veiliger kunnen oversteken. Het verkeer wordt met hulp van verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Provincie Utrecht betaalt een groot deel van de kosten vanuit haar programma Beter Benutten.

Planning afgestemd

Het streven is om op de genoemde locaties de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk verstoren, de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperken en daarbij alle woningen en instellingen te allen tijde bereikbaar houden voor hulpdiensten. Mede daarom houden we zo goed mogelijk rekening met andere werkzaamheden en verkeerskundige aanpassingen in de gemeente.

Informatie

Voor het begin van de werkzaamheden ontvangen omwonenden een nieuwsbrief met meer details over de planning en uitvoering. Actuele informatie over deze werkzaamheden vindt u op www.debilt.nl/projecten.