De Bilt Verbindt

Biltse werkgevers, studenten en werkzoekenden vinden elkaar

Op vrijdag 11 maart 2016 ondertekenden elf lokale partijen het convenant ‘De Bilt Verbindt’. Met het zetten van een handtekening nemen de partijen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede uitvoering van de Participatiewet en het landelijk sociaal akkoord.

Vanaf 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht en vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

In het landelijk sociaal akkoord hebben overheid en werkgevers afgesproken dat er tot 2026 jaar 125.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn garantiebanen. De afspraken hierover wordt de banenafspraak genoemd. 

Lokale partijen spannen zich in om op jaarbasis 55 passende banen te vinden voor werkzoekenden met of zonder arbeidsbeperking die gebruik maken van de Participatiewet en nog eens 200 stage- of opleidingsplekken voor werkzoekenden en studenten. 

Deze stage- en opleidingsplekken vallen buiten de Participatiewet en banenafspraak. Het geeft de ambitie en betrokkenheid van lokale partijen aan om jongeren maximale kansen te geven om soepel in te stromen op de arbeidsmarkt. Een stage- of opleidingsplek kan tegelijk ook een goed instrument zijn om een werkzoekende die valt onder de Participatiewet te begeleiden naar betaald werk.

De deelnemende partijen van ‘De Bilt Verbindt’ zijn:

Scholen:

Werkgevers:

Bij aansluiting bij De Bilt Verbindt gaat u onderdeel uitmaken van een netwerk van maatschappelijk betrokken ondernemers die graag hun ervaringen met u delen. Twee à drie keer per jaar organiseren de deelnemende partijen een werkbijeenkomst om de voortgang en vernieuwing te bespreken. De Bilt Verbindt biedt u ook een communicatiepodium om uw bijdrage en ervaringen te delen.

Wilt u meer informatie of meedoen? U kunt contact opnemen met Accountmanager Bedrijven Tanja Vis van gemeente De Bilt via t.vis@debilt.nl of 030 - 228 95 19.

De Regionale Sociale Dienst (RSD) voert de Participatiewet uit en werkt voor gemeente De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Het Werkgeversservicepunt Kromme Rijn Heuvelrug (WGSP) van de RSD is het advies en servicepunt voor werkgevers en ondernemers.

Heeft u een vacature of wilt u meer informatie over de diensten van het WGSP? Dan kunt u contact opnemen met accountmanager De Bilt, Bibiana Drent van het WGSP-team via bibiana.drent@rsdkrh.nl of 06 13 21 75 72 (www.wgspkrh.nl/wgsp-team).

Een speciale groep werkzoekenden zijn jongeren. Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid willen UWV en 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zorgen dat jongeren vaker een baan vinden en een startkwalificatie op zak hebben. Het is een samenwerking tussen UWV en 15 gemeenten in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht.

Heeft u een vacature voor een jongere? U kunt contact opnemen met Bibiana Drent van het WGSP-team.

Jongeren, die vallen onder de Participatiewet, zijn ook vaak op zoek naar een BBL- opleidingsplek (Beroeps Begeleidende Leerweg). Heeft u een BBL-plek beschikbaar?  De jobhunters van het Actieplan Jeugdwerkloosheid helpen u verder (actieplanjeugdwerkloosheid.nl/ik-ben-werkgever/ik-zoek-een-jongere).

Het ROC Midden Nederland en de Berg en Boschsschool hebben voor haar leerlingen behoefte aan stage- en opleidingsplekken. Dit geldt zowel voor BOL- (beroepsopleidende leerweg) of BBL-plekken. Bij een BOL-opleiding lopen de leerlingen gedurende het schooltijd een periode stage bij uw bedrijf. Hoe lang deze stage is en voor hoeveel dagen per week, hangt van de opleiding af. Een BBL-opleiding bestaat uit een combinatie van werken en leren. Afhankelijk van de opleiding werkt de leerling 60 tot 80% van de werkweek in uw bedrijf.

Bent u al erkend leerbedrijf?

Als u een erkend leerbedrijf bent, kunt u stages en opleidingsplekken aanbieden. U kunt de herkenning aanvragen bij de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) via www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning/leerbedrijf-worden.
Bent u op zoek naar een stagiair via het ROC Midden Nederland, dan kan het betreffende College u ondersteunen bij de aanvraag.

ROC Midden Nederland

Het ROC Midden Nederland heeft 12 Colleges. In het convenant De Bilt Verbindt wordt samengewerkt met 4 Colleges: Welzijn, Gezondheidszorg, Business & Administration en Automotive. Deze Colleges en de Biltse bedrijven sluiten het beste bij elkaar aan.

Welzijn College

Op het Welzijn College worden opleidingen gegeven die te maken hebben  met de opvang, ontwikkeling en begeleiding van kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare doelgroepen. Binnen het Welzijn College zijn er opleidingen in de volgende richtingen:

Meer informatie vindt u op: welzijn.rocmn.nl/opleidingen-welzijn-college.

Zoekt u een stagiair of biedt u een BBL-plek aan? U kunt contact opnemen met Arie Leenman via a.leenman@rocmn.nl of 06 24 54 43 65.

Gezondheidszorg College

Bij het Gezondheidszorg College worden opleidingen gegeven die in de gezondheidszorg voorkomen. De opleidingen worden verzorgd binnen zes hoofdopleidingen:

Meer informatie vindt u op: gezondheidszorg.rocmn.nl.

Zoekt u een stagiair of biedt u een BBL-plek aan? U kunt contact opnemen met Arie Leenman via a.leenman@rocmn.nl of 06 24 54 43 65.

Business & Administration College

Het Business & Administration College verzorgt de administratieve en commerciële opleidingen op mbo-niveau in de regio Midden Nederland voor circa 2300 studenten.
Binnen het Business & Administration College zijn er opleidingen in de volgende richtingen:

Meer informatie vindt u op: businessenadministration.rocmn.nl.

Praktijk Service Desk

Voor het Business & Administration College is samenwerking met het bedrijfsleven essentieel. Voor samenwerking met het bedrijfsleven is de Praktijk Service Desk van het Business & Administration College het eerste aanspreekpunt. Vanaf februari 2016 ondersteunt de Praktijk Service Desk het onderwijs op het snijvlak van Onderwijs &Praktijk. Deze desk is 5 dagen in de week geopend voor vragen van bedrijven. De Praktijk Service Desk kan u ondersteunen bij het aanvragen van uw erkenning bij de SBB als erkend leerbedrijf.

Zoekt u een stagiair? U kunt contact opnemen met de Praktijk Service Desk: stagebureaumpl@rocmn.nl of 030 - 75 41 921

U kunt ook bij de Praktijk Service Desk terecht als u bijvoorbeeld een gastcollege, workshop, rondleiding wilt geven, docenten wilt scholen of een wilt meedenken en beoordelen over examinering.

Behoefte aan stageplekken per opleiding

Voor alle opleidingen zijn er in de periode van november 2016 tot zomer 2017 en van april 2017 tot eind 2018 studenten die stage- en opleidingsplekken zoeken.

Voor de volgende opleidingen zijn er tekorten:

OpleidingPeriodeAantal dagen
Juridische opleidingen
Medewerker HRM niveau 4

*november 2016 tot zomer 2017
*april 2017 tot april 2018

3 dagen per week
Medewerker JAD (Juridisch administratieve dienstverlening*november 2016 tot zomer 2017
*april 2017 tot april 2018
3 dagen per week
Financieel administratief
Financieel administratief medewerker niveau 3mei 2017 tot eind januari 20184 dagen per week
Bedrijfsadministrateur niveau 4*4 november 2016 t/m mei 2017
*mei 2017 tot eind 2018
4 dagen per week
Junior Assistent-Accountant niveau 4*14 november 2016 t/m mei 2017
*mei 2017 tot eind 2018
4 dagen per week
Medewerker (financiële) administratie niveau 2*6 februari 2017 t/m 21 april 2017
*2 mei 2017 t/m 7 juli 2017
4 dagen per week
Medewerker secretariaat en receptie niveau 2*6 februari 2017 t/m 21 april 2017
*2 mei 2017 t/m 7 juli 2017
4 dagen per week
Detailhandel
Manager Retail (BOL) sprint niveau 45 december 2016 t/m 23 januari 20172 dagen per week: di-woe of woe-do
Eerste Verkoper niveau 36 februari 2017 t/m 7 juli 20172 dagen per week: do-vrij
Verkoper BOL niveau 25 december 2016 t/m 23 januari 20172 dagen per week: do-vrij of woe-do-vrij

Automotive College

Op het Automotive College worden alle bol- en bbl-opleidingen gegeven die te maken hebben met auto’s, fietsen, vrachtwagens, vervoer en logistiek. Van assistent tot manager, in vol- en deeltijd. Binnen het Automotive College zijn er opleidingen in de volgende richtingen:

Zoekt u een stagiair? U kunt contact opnemen met Henneke Foppen, onderwijsassistent via 030 - 754 77 47 of h.foppen@rocmn.nl.

Berg en Boschschool

De Berg en Boschschool, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, bereidt leerlingen voor op een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij. De Berg en Boschschool is vooral voor leerlingen met een vorm van autisme, die tenminste op een gemiddeld intelligentieniveau functioneren.

De kern van onze visie en missie is dat we een school willen  zijn waar evenwicht is tussen het behalen van kerndoelen en het ontwikkelen van levensvaardigheden waarmee de leerlingen een verbeterd perspectief krijgen op succes in de samenleving van morgen.  De Berg en Boschschool richt zich op drie uitstroomprofielen:

  • diplomagericht onderwijs
  • onderwijs gericht op drempelloos instromen op de arbeidsmarkt
  • traject naar dagbesteding voor leerlingen die ondanks hun cognitieve vaardigheden en een diploma niet naar vervolgonderwijs of arbeid kunnen.

Type stage

Leerlingen uit het derde en vierde leerjaar mogen een blokstage gaan lopen. Deze blokstages duren twee weken, maximaal vijf dagen in de week. Wij zijn op zoek naar geschikte stageplekken. Dit kan in alle branches zijn. Wij zoeken stageplekken waarbij de leerling een vaste praktijkbegeleider als aanspreekpunt heeft, ruimte krijgt om te leren en zichzelf te zijn en te werken aan gestelde competenties.
Profiel leerlingen van de Berg en Boschschool

Leerlingen van de Berg en Boschschool komen vanuit het VMBO  en de HAVO. De meeste leerlingen van de Berg en Boschschool hebben een vorm van autisme. Hierdoor is het belangrijk dat de leerling individuele begeleiding ontvangt waar nodig. Onze leerlingen hebben het talent om goed te functioneren in de praktijk, zijn gemotiveerd en streven naar perfectie.

Begeleiding

Vanuit de Berg en Boschschool wordt een leerling gekoppeld aan een stagebegeleider die de leerling vanuit school begeleidt naar stage. Het is wenselijk dat de leerling op de stageplek een praktijkbegeleider krijgt. De begeleiding van de praktijkbegeleider en de stagebegeleider van school is erop gericht dat de leerling het beste uit zichzelf en de stage haalt.

Contactgegevens

Voor vragen kunt u contact opnemen met de stagebegeleiders:

Robert Lasschuijt, RLasschuijt@bergenbosch-school.nl, 06 - 21 58 47 81
Esther van Eden, EvanEden@bergenbosch-school.nl, 06 - 50 41 50 22