Ondernemers- en winkeliersverenigingen

In de gemeente De Bilt zijn acht ondernemersverenigingen en zeven winkeliersverenigingen actief.

Biltse Ondernemers Federatie (BOF)   

Koepel over de ondernemers- en winkeliersverenigingen in de zes kernen van de gemeente De Bilt

Business Contact De Bilt/Bilthoven (BCB)

www.bcbdebilt.nl

Kring Ondernemers Maartensdijk (KOM)

 

Westbroekse Ondernemersclub

www.woc-westbroek.nl

Stichting ZZP De Bilt

www.zzpdebilt.nl

Vereniging bedrijven Berg en Bosch i.o

www.bergenbosch.com

Evert ten Kate
evert@denkaatbv.nl

Cees Meijs
c2jmeijs@telfort.nl

Vereniging Bedrijvenpark Larenstein

Voorzitter
De heer P. van Markus    
030 220 01 37    
pr@vanmarkusautoschade.nl

Secretaris en parkmanager
Henk van Asch
06-53 40 21 00
henkvanasch@tiscali.nl   

Vereniging Biltse Autobedrijven

Voorzitter
Erik de Rooij
C. de Haasweg 12
3721 TK Bilthoven
030 - 220 48 16
e.derooij@derooijauto.nl       

Ondernemersvereniging Centrum Bilthoven/ De Kwinkelier

www.winkelcentrumbilthoven.nl

Huurdersbelangenvereniging Kwinkelier

Voorzitter:
Jan van Triest
De Kwinkelier 30, 3722 AR Bilthoven
030 - 229 26 65
e-mail: jan-van-triest@ahold.nl

Winkelcentrum Het Kleine Dorp

Jan Mons
Bilderdijklaan 106
3723 DE Bilthoven
030 - 228 21 80
e-mail: info@sparmons.nl    
www.hetkleinedorp.nl

Winkeliersvereniging Planetenbaan

Voorzitter:
Charles van Schie
Planetenbaan 7
3721 KA BILTHOVEN    
030 228 50 94

Secretaris:
de heer H. Hillen
Planetenbaan 17-21
3721 LA Bilthoven
030 228 50 96    

Ondernemersvereniging Hessenweg/Looydijk

www.hessenweg-looydijk.nl

Ondernemersverband Het Oude Dorp

Jorgen van der Plank
voorzitter@vereniginghetoudedorp.nl 

Middenstandsvereniging Maartensdijk

Voorzitter
Mevrouw J. van Rossum
Maertensplein 20
3738 GK Maartensdijk
0346 - 21 12 68
rossum80@planet.nl