Onderzoek naar tevredenheid over website

De vragen
Heeft u vraag 4 met 'ja' beantwoord, ga dan naar vraag 5 en sla vraag 6 en 7 over.

Heeft u vraag 4 met 'nee' beantwoord, sla dan vraag 5 over en ga direct naar vraag 6.

5. Geef aan in hoeverre u het eens bent met de volgende uitspraken:
8. Geef een cijfer voor de volgende punten: