Identiteitskaart aanvragen

Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan. Dit geldt ook voor kinderen. De identiteitskaart kunt u na 5 werkdagen afhalen. U betaalt de kosten bij de aanvraag.

Afspraak maken

Meenemen

  • Alle ID-kaarten en paspoorten die u hebt. Ook als deze zijn verlopen
  • Eén pasfoto. Let op de eisen (Rijksoverheid)
  • Uw kind als het zijn of haar identiteitskaart betreft
  • Geld: de identiteitskaart moet bij de aanvraag contant of met pin worden betaald. Pinnen heeft de voorkeur 

Jonger dan 12 jaar?

Neem dan ook mee:

  • Schriftelijke toestemming PDF van beide ouders (of van degene die het gezag over het kind heeft)
  • Een geldig legitimatiebewijs van de toestemmende ouder(s)

Kosten

Kosten identiteitskaart
Soort identiteitskaartPrijsSpoed
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder€ 51,05€ 98,60
Identiteitskaart voor jongeren t/m 17 jaar€ 29,05€ 76,60

Vanaf 1 mei 2017 krijgen houders van een U-pas 50% korting op de aanvraag van een identiteitskaart. Uitsluitend op vertoon van de U-pas. Dit geldt niet voor de spoedleges.

Geldigheid

Geldigheid
LeeftijdGeldig
Identiteitskaart vanaf 18 jaar en ouder10 jaar
Identiteitskaart voor jongeren t/m 17 jaar5 jaar

Heeft u uw identiteitskaart snel nodig, dan kunt u een spoedaanvraag doen. Als de aanvraag voor 12.30 uur wordt gedaan dan kunt u uw identiteitskaart de volgende werkdag afhalen. Als u uw oude identiteitskaart kwijt bent, kan de spoedaanvraag langer duren.

Voor een spoedaanvraag betaalt u extra. 

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart ondertekent u tijdens de afspraak een vermissingsverklaring bij de gemeente. Hierin legt u uit hoe u het oude document bent kwijtgeraakt. Nadat uw identiteit is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen.

Neem uw eventuele andere identiteitsdocumenten mee.

Sommige landen eisen een verklaring waaruit blijkt dat de meereizende volwassene ook daadwerkelijk de ouder is of het gezag heeft. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. Meer informatie over het reizen met kinderen vindt u op de website van het Ministerie van Defensie.

Bij de aanvraag van een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart, kan er voor worden gekozen om de naam van de (gewezen) echtgenoot of geregistreerd partner in het document te laten opnemen.

Als uw minderjarige kind alleen of met anderen dan (één van) de ouders naar het buitenland reist, kan uw kind te maken krijgen met controles. Bij deze controles wordt beoordeeld of de minderjarige met goedkeuring van de ouder(s) of voogd(en) het land verlaat. De eventuele begeleider kan ook gecontroleerd worden. De verklaring Ouderlijke toestemming voor het reizen naar het buitenland kan dan problemen voorkomen.