Verklaring Omtrent het Gedrag

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Een VOG vraagt u persoonlijk aan. Daarvoor kunt u een afspraak maken. 

Afspraak maken

Beoordeling

Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd van de Dienst Justis. Als het ministerie uw aanvraag afwijst dan krijgt u daarover een brief. 

Meenemen

Kosten

Een VOG kost: € 41,35

Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook digitaal aanvragen bij de Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning.

Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl. Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.