Standplaatsvergunning

Als u vanaf een vaste plek aan de openbare weg in de gemeente De Bilt goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. 

Aanvragen

Voor het aanvragen van een standplaatsvergunning hoeft u niet naar het gemeentehuis. 

Nodig

  • Uw DigD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl. Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.

Heeft de aanvraag betrekking op particulier terrein, dan moet u een schriftelijke verklaring van de eigenaar overleggen, waaruit blijkt dat deze tegen het innemen van de standplaats geen bezwaar heeft

U moet uw aanvraag tenminste 8 weken voor het innemen van de standplaats indienen.

Kosten

De aanvraag van een standplaatsvergunning kost € 54,10.

Wordt de standplaats ingenomen op gemeentegrond dan worden ook precariokosten in rekening gebracht. Deze bedragen € 0,54 per m2 per uur of € 4,35 per m2 per dag.