Belastingen

De BghU (Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht) voert de heffing en invordering van de lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de gemeente De Bilt vast.

Via het digitaal loket van de BghU kunt u direct uw gemeentelijke en/of waterschapsbelastingzaken regelen. 

Ook vindt u hier informatie over de producten en diensten o.a.:

  • Onroerendgoed-zaakbelasting
  • WOZ-waarde
  • Afvalstoffenheffing
  • Rioolheffing
  • Hondenbelasting
  • Forensenbelasting
  • Toeristenbelasting
  • Reinigingsrechten voor bedrijven.

Daarnaast kunt u hier bijvoorbeeld betalingen raadplegen, automatische incasso regelen, het WOZ-taxatieverslag inzien of bezwaar maken of kwijtschelding aanvragen.