Drank- en horecavergunning paracommerciële instellingen

Paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te mogen verkopen.

Wat u moet weten

Een drank- en horecavergunning is pand- en ondernemersgebonden. Dat wil zeggen dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer.

Voorwaarden

U kunt een drank- en horecavergunning aanvragen als u:

  • 21 jaar of ouder bent
  • van onbesproken gedrag bent (bijv. als u niet bent veroordeeld)
  • beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne

Daarnaast moet het pand aan de nodige inrichtingseisen voldoen. Deze zijn vastgelegd in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet (Overheid.nl).

U moet een aanvraag van een drank en horecavergunning minimaal acht weken van te voren indienen. De aanvraag stuurt u naar: Gemeente De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Kosten

Een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing kost € 450,-.

Bijlagen