Ontheffing drank-en horecawet paracommercie

Wilt u als buurthuis of sportkantine alcoholische dranken schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard of bij bijeenkomsten die niet rechtstreeks horen bij uw instelling, bijvoorbeeld bij een huwelijksfeest, dan heeft u een ontheffing nodig.

Voor het aanvragen van de ontheffing hoeft u niet naar het gemeentehuis

Wat u moet weten

Paracommerciële instellingen zijn verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten ontplooien die losstaan van hun hoofddoelstelling. Denk bijvoorbeeld aan wijk- en buurthuizen en kantines van sportverenigingen.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een ontheffing gelden de volgende voorwaarden:

Kosten

Een aanvraag voor een tijdelijke ontheffing kost € 73,10 (2017: € 73,90)