Gemeentegrond gebruiken

Wilt u gemeentegrond gebruiken bijvoorbeeld voor het plaatsen van een bouwcontainer? Dan moet u hiervoor een ontheffing aanvragen. 

Aanvragen

Aanvragen via eHerkenning

Voor een ontheffing gebruik gemeentegrond hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

Wat u moet weten

  • U heeft de ontheffing ook nodig voor terrassen, uitstallingen, bedrijfsafvalcontainers,  tijdelijke reclame- en aankondigingsborden, luifels en dergelijke waarbij gemeentegrond gebruik wordt.
  • Onder gemeentegrond valt ook de openbare weg en de wegbermen
  • De aanvraag moet minimaal 30 dagen voor plaatsing ingediend worden 

Kosten

De aanvraag van een ontheffing gebruik gemeentegrond kost € 73,40. Voor een verlenging betaalt u € 69,30.

Daarnaast betaalt u kosten voor het in gebruik nemen van de gemeentegrond (de zogeheten precariokosten):

Kosten gebruik gemeentegrond
Plaatsen van een bouwkeet, bouwmaterialen of containers voor bouwafval
Per m2/per week € 1,22     
Per m2/per maand   € 2,44
Per m2/per kwartaal € 4,89                      
Standplaatsen
Plaatsen van hekwerken
Per m1/per dag                                                                                                        € 1,42
Per m1/per week€ 8,50
Per m1/per maand€ 17,00
Per m1/per kwartaal€ 33,95