Leegstaande woonruimte verhuren

Staat uw woning te koop en leeg? Of staat het op de nominatie om gesloopt of gerenoveerd te worden? Met een vergunning op grond van de leegstandswet kunt u de woning tijdelijk verhuren.

Aanvragen

Aanvragen met eHerkenning

Voor een aanvraag leegstandsvergunning hoeft u niet naar het gemeentehuis.

Wat u moet weten

De Leegstandswet maakt het mogelijk om uw te koop staande woning makkelijker tijdelijk te verhuren. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen recht op huurbescherming bij beëindiging van de huur.

Voorwaarden

  • De woning staat leeg 
  • De bewoner(s) zijn uitgeschreven bij Burgerzaken
  • De woning is eigendom van de aanvrager
  • Particuliere eigenaren mogen niet meer dan twee te koop staande koopwoningen gelijktijdig verhuren 

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig
  • Bij inschakeling van een intermediair moet u een schriftelijke volmacht met een kopie van een legitimatiebewijs van de intermediair overleggen.

Kosten

Een aanvraag van een leegstandsvergunning kost € 116,90.

Op 1 juli 2013 is de Leegstandswet gewijzigd. Voor iedereen die nu een vergunning heeft, geldt dat deze vergunning automatisch voor 5 jaar geldt. De vergunning hoeft na inwerkingtreding van deze wetswijziging dus niet meer verlengd te worden. Dus stel dat iemand op 1-1-2011 een vergunning heeft gekregen voor twee jaar dan wordt deze vergunning nu geacht voor vijf jaar te zijn verleend. De vergunning is dan dus geldig tot 1-1-2016.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Vergunningenloket, telefoon (030) 228 94 11.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandswet heeft de huurder geen huurbescherming bij beëindiging van de huur. De huurovereenkomst moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De schriftelijke huurovereenkomst wordt voor tenminste zes maanden aangegaan 
  • De verhuurder heeft een opzegtermijn van minimaal drie maanden 
  • De huurder heeft een opzegtermijn van minimaal één maand

Voldoet de huurovereenkomst niet aan bovenstaande punten, dan loopt u als verhuurder het risico dat de verhuur als normale verhuur wordt gezien.

De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Voor tijdelijke verhuur heeft u soms ook toestemming nodig van de bank of een andere hypotheekverstrekker. Deze instanties kunnen voorwaarden stellen aan hun toestemming.