Omgevingsvergunning

Wilt u bouwen, verbouwen of slopen, een boom kappen of een weg aanleggen? Op Omgevingsloket online kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, een melding moet doen of geen vergunning nodig heeft.

Procedure

De meeste vergunningen volgen de reguliere procedure. De behandeltermijn van de reguliere procedure is maximaal 8 weken. De gemeente kan deze termijn eenmalig met maximaal 6 weken verlengen. De behandeltermijn van een complexe aanvraag is maximaal 6 maanden.

Als uw aanvraag niet compleet is, hoort u van de gemeente welke gegevens ontbreken. De tijd die u nodig heeft om de aanvullende gegevens aan te leveren wordt bij de beslistermijn opgeteld.

Kosten

De kosten van een omgevingsvergunning kunnen variëren. De kosten zijn onder andere afhankelijk van welke activiteit(en) u gaat uitvoeren en van de bouwkosten. Als de gemeente de vergunning niet verleent, kunt u in sommige gevallen een deel van de kosten terugkrijgen.

U vindt de kosten in de legesverordening op Overheid.nl.

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft. Soms is er geen vergunning nodig.

Komt u er toch niet uit, dan kunt u een afspraak maken. Let op u heeft bij deze afspraak wel een uitdraai van de vergunningcheck nodig.

Soms heeft u voor meerdere activiteiten een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld een vergunning voor bouwen, maar ook een voor het kappen van een boom. U kunt deze vergunningen dan in één keer aanvragen, maar dat hoeft niet. Als u de vergunningen apart aanvraagt, doorloopt u voor elke aanvraag een aparte procedure. Het voordeel daarvan is dat de vergunning dan parallel kan lopen met de uitvoering van uw project. Een nadeel is dat belanghebbenden bij elke procedure bezwaar of beroep kunnen maken. Dat kan meer tijd en geld kosten.

U kunt de omgevingsvergunning in twee fasen aanvragen. Dit is handig wanneer u eerst wilt weten of uw project planologisch gezien mogelijk is. De vergunning heeft dan een beschikking eerste fase en een beschikking tweede fase. Beide beschikkingen samen vormen dan de omgevingsvergunning.

Als een omgevingsvergunning gaat gelden voor iemand anders dan de aanvrager dan moet u dit melden. 

Wijzigen tenaamstelling omgevingsvergunning PDF