Slopen en asbest verwijderen

Gaat u slopen en komt hierbij meer dan 10 m3 sloopafval en/of asbest vrij? Dan moet u dit meestal 4 weken van tevoren melden aan de gemeente.

Wat u moet weten

 • Een sloopmelding doet u bij meer dan 10m3 sloopafval of bij de verwijdering van asbest door een bedrijf
 • De sloopmelding wordt niet inhoudelijk beoordeeld. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de sloopwerkzaamheden
 • De melding mag 5 werkdagen van te voren worden gedaan als de meldingstermijn van 4 weken zorgt voor onnodige leegstand of het woongenot ernstig belemmert. Dit geldt uitsluitend voor woningen van de woningbouwvereniging.

Minder dan 35 m2 asbest

Tot een maximum van 35 m2 hoeft u als particulier geen melding te doen als u asbest wilt verwijderen. Het gaat dan uitsluitend om geschroefde golfplaten of niet-gelijmde vloerbedekking. Gaat het om vastgelijmde vloerbedekking of verweerde, beschadigde golfplaten of golfplaten die geniet zijn aangebracht (dus niet geschroefd!), schakel dan altijd een gecertificeerd bedrijf in.

Asbestverdacht materiaal moet direct na de verwijdering ter plaatse (dus niet op de  milieustraat!) dubbel en luchtdicht verpakt worden in doorzichtig en speciaal hiervoor bestemd plastic. Dit plastic met een dikte van minimaal 0,2 mm is (gratis) verkrijgbaar bij de milieustraat, Weltevreden 22 in De Bilt.
Let op: De (lucht)dichte verpakking moet uiteraard worden afgesloten met tape van voldoende breedte!

Nodig

Kosten

Aan een sloopmelding zijn geen kosten verbonden.

Asbest is een giftig materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Tot 1994 is asbest veel gebruikt in verschillende producten, maar vooral in bouwmaterialen. Asbest kan voorkomen in:

 • Golfplaten (daken van schuren en garages)
 • Vakke platen (gevels dakbeschot, rondom schoorstenen)
 • Vlakke gevelplaten met coating (decoratieve buitengevels, galerijen)
 • Schoorstenen of luchtkanalen (bij kachel of cv-installatie, ventilatiekanaal)
 • Bloembakken
 • Standleiding (afvoer toilet)
 • Brandwerend board (onder cv-ketels, wanden cv-kast, trapbeschot, plafonds)
 • Vinylzeil (asbesthoudende onderlaag)

Als u bij de sloopwerkzaamheden een object wilt plaatsen op gemeentegrond dan heeft u hiervoor een vergunning gebruik gemeentegrond nodig.