Splitsingsvergunning

Om een gebouw te splitsen in appartementen heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Voor woningen met een koopprijs vanaf € 245.000,00 en hoger of met een huurprijs vanaf € 710,00 en hoger, is geen splitsingsvergunning vereist.

Aanvragen

Aanvragen met eHerkenning

U hoeft voor het aanvragen van een splitsingsvergunning niet naar het gemeentehuis.

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig

    DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl. Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.
  • Een splitsingsplan met:
    - Een tekening (schaal 1:100) van de huidige situatie met alle plattegronden inclusief de bij het gebouw behorende grond
    - Een tekening (schaal 1:100) van de gewenste situatie waarbij de eventuele appartementen genummerd zijn
  • Een taxatierapport van het gebouw van een makelaar. Dit rapport bevat in elk geval een beschrijving en een beoordeling van de onderhoudstoestand van het gebouw.
  • Een document waaruit de WOZ-waarde van de koopwoning blijkt (zoals een aanslag onroerendzaakbelasting) of het huurcontract bij een huurwoning.

De gemeente toetst of de aanvraag aan alle eisen voldoet en beslist binnen 8 weken op de aanvraag. 

Meestal heeft u ook een omgevingsvergunning nodig om de splitsing te kunnen realiseren. Het is in ieder geval raadzaam om vóór indiening van een splitsingsaanvraag na te gaan of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen en om een omgevingsvergunning te verkrijgen. 

Kosten

Een aanvraag van een splitsingsvergunning kost € 277,60.