Splitsingsvergunning

Om een gebouw te splitsen in appartementen heeft u een splitsingsvergunning nodig.

Voor woningen met een koopprijs vanaf € 245.000,00 en hoger of met een huurprijs vanaf € 710,00 en hoger, is geen splitsingsvergunning vereist.

Aanvragen

Aanvragen met eHerkenning

U hoeft voor het aanvragen van een splitsingsvergunning niet naar het gemeentehuis.

Nodig

De gemeente toetst of de aanvraag aan alle eisen voldoet en beslist binnen 8 weken op de aanvraag. 

Meestal heeft u ook een omgevingsvergunning nodig om de splitsing te kunnen realiseren. Het is in ieder geval raadzaam om vóór indiening van een splitsingsaanvraag na te gaan of uw plannen binnen het bestemmingsplan passen en om een omgevingsvergunning te verkrijgen. 

Kosten

Een aanvraag van een splitsingsvergunning kost € 272,70.