Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een aandoening of beperking waardoor u niet verder kunt lopen dan 100 meter? Dan kunt u in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) bestuurder of passagier.

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) Bestuurder/Passagier

Met een GPK kunt u op alle algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. U kunt alleen op bijzondere gehandicapten parkeerplaatsen parkeren als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

Bij een eerste aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart vindt altijd een medische keuring door een door de gemeente aangewezen onafhankelijke keuringsarts plaats. De geldigheidsduur van de gehandicaptenparkeerkaart (GPK) is maximaal vijf jaar. 

Kosten

Er is een mogelijkheid tot kwijtschelding van dit bedrag. U kunt een kwijtscheldingsformulier uitsluitend telefonisch aanvragen bij de groep Ondersteuning van de afdeling Gemeentebelastingen, gemeente Utrecht zie www.bghu.nl.

Handige links