Gehandicaptenparkeerplaats

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aanvragen. Ook kunt u met een gehandicaptenparkeerkaart parkeren op openbare gehandicaptenparkeerplaatsen.

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerplaatsen: 

Bij een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats dient u in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder. Er vindt altijd een telling plaats van het aantal vrije parkeerplaatsen binnen 100 meter van uw woning/buitendeur, op verschillende tijdstippen en verschillende dagen.

Kosten

Een gehandicaptenparkeerplaats kost € 107.

Er is een mogelijkheid tot kwijtschelding van dit bedrag. U kunt een kwijtscheldingsformulier uitsluitend telefonisch aanvragen bij de groep Ondersteuning van de afdeling Gemeentebelastingen, gemeente Utrecht zie www.bghu.nl.

Handige links