Jeugdhulp

De gemeente is verantwoordelijk voor bijna alle vormen van jeugdhulp.

De gemeente wil de jeugdhulp dichter bij de mensen brengen en beter organiseren. Gemeentelijke jeugdhulp is er voor alle kinderen tot 23 jaar via het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) of de huisartsen. 

Over welke jeugdhulp gaat de gemeente? 

  • Hulp en ondersteuning bij opgroei- en opvoedproblemen
  • Uitvoering van kinderbescherming en jeugdreclassering
  • Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Specialistische hulp voor jongeren met een verstandelijke beperking
  • Geestelijke gezondheidszorg of gesloten jeugdzorg

De nieuwe Jeugdwet biedt kansen om ons jeugdstelsel anders in te richten. Eenvoudiger en gericht op een integrale aanpak. Hulpverleners werken samen rond gezinnen. In de nieuwe situatie wordt nadrukkelijker bekeken wat ouders/verzorgers zelf kunnen, en wat familie, vrienden en bekenden kunnen bijdragen aan de ondersteuning van de jeugdige. Dit wordt samen met de ouders/verzorgers bekeken.
  
Waar nodig worden de eigen mogelijkheden ondersteund. Dit neemt natuurlijk niet weg dat wanneer hulp of zorg nodig is, de jeugdige en het gezin die ook krijgt. We geven hulp waar kan en zorg waar moet. 

Ouders en kinderen kunnen voor ondersteuning terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het CJG is de centrale plek in de gemeente voor alle vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is er voor ouders, leerkrachten, huisartsen en alle andere professionals die met kinderen of jeugdigen te maken krijgen. Soms is voor een gezin meer hulp nodig, bijvoorbeeld bij een kind met gedragsproblemen of een verstandelijke beperking.

Kijk voor informatie en/of advies over opvoed- en opgroeivragen op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin 

De jeugdhulp wordt uitgevoerd door professionals en wordt anders georganiseerd wordt. De gemeente maakt afspraken met bijvoorbeeld zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Meer informatie over de inkoop van de jeugdhulp (gemeente Utrechtse Heuvelrug). 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben volgens de Jeugdwet recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten, van wijk- of jeugdteams of van Centra voor Jeugd & Gezin (CJ&G).

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?    

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam of CJ&G, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam, of met het CJ&G.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Gerelateerde documenten