Laag inkomen of schulden

Voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen of schulden.

Regelingen gemeente De Bilt

Afhankelijk van uw inkomen en leefsituatie bestaan er binnen de gemeente De Bilt verschillende voorzieningen en mogelijkheden.  

Budgetkring

Praktische werkgroep waarin u leert meer te doen met minder geld: www.budgetkring.nl   

Computerregeling

Laptop en printer voor huiswerk als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Aanvragen via Stichting Leergeld De Bilt

Geen eigen bijdrage betalen voor hulp bij het huishouden

Als uw inkomen op of rond het minimuminkomen is en u volgens de Wmo hulp bij het huishouden nodig heeft, hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen. 
Aanvraag hulp bij het huishouden via het Sociaal Team van MENS De Bilt.  

Jeugdcultuurfonds

Vergoeding voor culturele activiteiten voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen bij het Jeugdcultuurfonds.

Jeugdsportfonds 

Vergoeding voor sporten bij een sportvereniging voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen bij het Jeugdsportfonds.  

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting 

Als uw inkomen onder de kwijtscheldingsnorm ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of de waterschapsbelasting, meer informatie vindt u op de website van Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU).

Maatjesproject Thuisadministratie 

Mist u overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Heeft u grote of kleine schulden? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie zijn op de hoogte van lokale regelingen en kunnen u helpen bij het aanpakken van uw geldzorgen. De ondersteuning is tijdelijk en gratis. 
Telefoon: 06 35 12 27 67 of e-mail: heuvelrug@humanitas.nl 

Stichting Leergeld

Financiële bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen om aan sociale activiteiten mee te kunnen doen zie Leergeld.nl 

Taalpunten 3.0

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Wilt u daar aan werken? Meldt u dan bij Taalpunten De Bilt. Dit kan door contact op te nemen met: 

Voedselbank De Bilt

Als u in financiële problemen bent geraakt en te weinig geld overhoudt om voedsel en kleding te kopen, kunt u via maatschappelijke organisaties in De Bilt in aanmerking komen voor een voedselpakket van de Voedselbank. Meer informatie vindt u op de website van Voedselbanken Nederland

Algemene bijstand

Bijstandsuitkering als u tijdelijk geen werk heeft en geen recht heeft op andere uitkeringen.

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en u niet op een andere manier vergoed krijgt. Aanvragen moet altijd voordat u de kosten maakt.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering en een gemeentelijke bijdrage in de premie per persoon voor de aanvullende zorgverzekering. Gemeentelijke bijdrage per maand voor de aanvullende ziektekostenverzekering bij een inkomen tot 130% van het landelijk geldende minimumloon.

Individuele inkomenstoeslag

Jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt hiervoor in aanmerking als u 3 jaar of langer een inkomen rond de bijstandsnorm heeft.

Re-integratie

Hulp bij toetreding tot de arbeidsmarkt wanneer u een uitkering volgens de Participatiewet heeft. 

School€xtra

Voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar en in het bezit van een U-pas zijn via School€xtra vergoedingen mogelijk voor schoolactiviteiten zoals schoolkamp. Voor basisschoolleerlingen is de vergoeding jaarlijks € 50,- en voor leerlingen voortgezet onderwijs jaarlijks € 100,-. U kunt dit aanvragen via de school van uw kind.

Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

Schuldenregeling als u door problemen en onvoorziene omstandigheden uw rekeningen niet meer kunt betalen. Informatie via telefonisch spreekuur Bureau Schuldregeling RSD (zie contactgegevens vorige pagina). 

Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

Schuldenregeling als u door problemen en onvoorziene omstandigheden uw rekeningen niet meer kunt betalen. Informatie via telefonisch spreekuur Bureau Schuldregeling RSD. Meer informatie vindt u op de website van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug.

 

Met de U-pas krijgt u korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. Voor inwoners met een inkomen tot 125% van het landelijk geldende minimumloon. 
Informatie over de U-pas en een aanvraagformulier vindt u op www.u-pas.nl  

Eettafel 55+

U bent 55-plusser en vindt het fijn om in gezelschap uw maaltijd te gebruiken? Dit kan op vertoon van uw U-pas, u krijgt dan korting op uw maaltijd bij Eettafels in de regio. Een overzicht van de deelnemende Eettafels vindt u op www.u-pas.nl 

Voor studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en inburgeringprogramma’s kunt u contact opnemen met DUO  

Toeslagen Belastingdienst 

Voor informatie over en het aanvragen van voorzieningen als huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u contact opnemen met de Belastingdienst. 

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Voor bijstand vanuit AOW-pensioen, aanvullende bijstand voor 65-plussers, de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.