Laag inkomen of schulden

Voorzieningen voor inwoners met een laag inkomen of schulden.

Regelingen gemeente De Bilt

Afhankelijk van uw inkomen en leefsituatie bestaan er binnen de gemeente De Bilt verschillende voorzieningen en mogelijkheden.  

Budgetkring

Praktische werkgroep waarin u - gratis - leert meer te doen met minder geld: www.budgetkring.nl, telefoon 06 19 17 73 18, e-mail debilt@budgetkring.nl   

Geen eigen bijdrage betalen voor Wmo-maatwerkvoorzieningen

(o.a. huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en de scootmobiel).
Als uw inkomen op of rond het minimuminkomen is en u volgens de Wmo in aanmerking komt voor een Wmo-maatwerkvoorziening, hoeft u de eigen bijdrage niet te betalen. Aanvragen via het Sociaal Team van MENS De Bilt.
www.mensdebilt.nl, telefoon 030 - 727 15 57, e-mail sociaalteam@mensdebilt.nl.

Jeugdfonds sport en cultuur

Vergoeding voor culturele activiteiten  en voor sporten bij een sportvereniging voor uw kind als u dit niet zelf kunt betalen. De onderwijzer, maatschappelijk werker, jongerenwerker kan een aanvraag voor u indienen bij het Jeugdfonds sport en cultuur.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting 

Als uw inkomen onder de kwijtscheldingsnorm ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen en/of de waterschapsbelasting.
www.bghu.nl (kwijtschelding aanvragen), telefoon 088 - 064 02 00.

Humanitas hulp bij Thuisadministratie en schulden

Mist u overzicht over uw inkomsten en uitgaven? Heeft u grote of kleine schulden? Heeft u hulp nodig bij het ordenen van post en papieren? De vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie kunnen u helpen bij het op orde krijgen van uw financiën, administratie en schulden. Zij zijn op de hoogte van lokale regelingen en kunnen u helpen bij een budgetplan. De ondersteuning is tijdelijk en gratis. 
Telefoon 06 35 12 23 89 of e-mail heuvelrug@humanitas.nl
www.humanitas.nl/afdeling/heuvelrug

Sociaal Raadsliedenwerk Zeist

Heeft u specialistische hulp nodig bij landelijke financiële regelingen? Sociaal Raadsliedenwerk biedt sociaal-juridische ondersteuning aan inwoners met schulden en of een minimuminkomen.
Telefoon (030) 692 42 35

Stichting Leergeld

Financiële bijdrage voor kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met een minimuminkomen zodat ze gewoon mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Ook voor de aanschaf van een laptop (zie computerregeling) of fiets voor uw kinderen.
www.leergeld.nl, telefoon 06 12 70 37 37, e-mail leergelddebilt@gmail.com.

Computerregeling

Laptop en printer voor huiswerk als uw kind voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaat. Aanvragen via Stichting Leergeld De Bilt

Taalpunten 3.0

Heeft u moeite met lezen en/of schrijven? Wilt u daar aan werken? Meld u dan bij Taalpunten De Bilt. Dit kan door contact op te nemen met: 

Voedselbank De Bilt

Heeft u vanwege financiële problemen te weinig geld over om voedsel te kopen? Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan inwoners die in financiële problemen zijn geraakt. Informatie bij de Voedselbank., telefoon 030 - 751 46 01, e-mail contact@voedselbankdebilt.nl.

Wijkwinkel

Voor al uw vragen rondom administratie, bijvoorbeeld: invullen van formulieren, schrijven van bezwaarschriften, kwijtscheldingen, aanvragen DigiD, belastingzaken (op afspraak), opzeggen van abonnementen of hulp bij ordenen van uw administratie.
www.mensdebilt.nl telefoon 030 - 744 05 95, e-mail wijkwinkel@mensdebilt.nl.

RSD, Het Rond 6E, 3701 HS Zeist
www.rsdkrh.nl, telefoon 030 - 692 95 89, e-mail debilt@rsdkrh.nl

Algemene bijstand

Bijstandsuitkering als u tijdelijk geen werk heeft en geen beroep kunt doen op andere uitkeringen.

Bijzondere bijstand

Vergoeding voor noodzakelijke kosten vanwege bijzondere omstandigheden die u niet kunt betalen en niet op een andere manier vergoed krijgt.

Re-integratie

Hulp bij het vinden van (passend)werk wanneer u een bijstandsuitkering of een algemene nabestaandenuitkering heeft of herintreder bent.

Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering

Een collectieve ziektekostenverzekering en een gemeentelijke bijdrage per maand voor de aanvullende ziektekostenverzekering bij een inkomen tot 130% van het landelijk geldende minimumloon.

Schuldhulpverlening en budgetbegeleiding

Schuldenregeling als u door problemen en onvoorziene omstandigheden uw rekeningen niet meer kunt betalen. Informatie via telefonisch spreekuur Bureau Schuldregeling RSD

Individuele inkomenstoeslag

Jaarlijkse toeslag voor mensen met een laag inkomen. U komt voor deze toeslag in aanmerking als u  tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent en 3 jaar of langer leeft van een inkomen rond de bijstandsnorm.

Met de U-pas krijgt u korting op sportieve, recreatieve, culturele en educatieve activiteiten. Voor inwoners met een inkomen tot 125% van het landelijk geldende minimumloon. 

U-pas aanvragen

Informatie over de U-pas en een aanvraagformulier vindt u op www.u-pas.nl of bel het U-pas bureau: telefoon 088 - 203 06 30 (ma t/m vr 10.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur).

50% korting op paspoort en identiteitskaart

U ontvangt, op vertoon van uw geldige U-pas, 50% korting bij de aanvraag van een nieuw paspoort en identiteitskaart.

Eettafel 55+

U bent 55-plusser en vindt het fijn om in gezelschap uw maaltijd te gebruiken? Dit kan op vertoon van uw U-pas, u krijgt dan korting op uw maaltijd bij Eettafels in de regio. Een overzicht van de deelnemende Eettafels vindt u op www.u-pas.nl.

Peuteropvang via U-pas voor eenverdieners

Bent u éénverdiener, beschikt u over een Upas en heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Dan komt uw kind vanaf 2,5 jaar in aanmerking voor 2 dagdelen peuteropvang in de week. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Tegemoetkoming kinderopvang.

School€xtra

Voor kinderen van 4 tot en met 16 jaar en in het bezit van een U-pas zijn via School€xtra vergoedingen mogelijk voor schoolactiviteiten zoals schoolkamp. Voor basisschoolleerlingen is de vergoeding jaarlijks € 50,- en voor leerlingen voortgezet onderwijs jaarlijks € 100,-. U kunt dit aanvragen via de school van uw kind.

Zwemles  voor kinderen met een U-pas

Op vertoon van een geldige U-pas komen uw kinderen in aanmerking voor gratis zwemles voor een zwemdiploma A. De zwemlessen worden gegeven in zwembad Brandenburg in Bilthoven en zwembad Blauwkapel in Groenekan.

Telefoon:  Zwembad Brandenburg 030 - 228 32 50
Telefoon:  Zwembad Blauwkapel 0346 - 212 500

Voor studiefinanciering, tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en inburgeringsprogramma’s kunt u contact opnemen met DUO toeslagen Belastingdienst 

Voor informatie over en het aanvragen van voorzieningen als huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en inkomensafhankelijke combinatiekorting kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.

Sociale Verzekeringsbank (SVB) 

Voor bijstand vanuit AOW-pensioen, aanvullende bijstand voor 65-plussers, de nabestaandenuitkering ANW en de kinderbijslag, kunt u contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank.