Melding nieuwe kinderopvang

Wilt u een kindercentrum, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen? Dan moet u dit melden. U regelt het via de gemeente met een van de formulieren van de Rijksoverheid.

Hoe melden?

Registratie bij LRKP

De gemeente laat uw locatie inspecteren door de GGD. Als de GGD een positief advies geeft, beslist de gemeente of u de vergunning krijgt. Met de vergunning kunt u zich inschrijven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Toezicht en handhaving in de kinderopvang (pdf, 1,4 mb)

Kosten

Een vergunning voor gastouderopvang kost € 206,-. Een vergunning voor alle andere vormen van kinderopvang en voor een peuterspeelzaal kost € 735,-).

U betaalt de leges bij de aanvraag. U krijgt de kosten niet terug als u de vergunning niet krijgt. Als u uw aanvraag intrekt voordat de gemeente hierover heeft besloten, dan krijgt u 50% van de leges terug.

Gerelateerde documenten