Leerlingenvervoer

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door ziekte of een handicap. Hieraan zijn een aantal voorwaarden verbonden.

Onderwijssoort

Het leerlingenvervoer is bedoeld voor:

  • Leerlingen die een reguliere basisschool op basis van een religie of levensovertuiging bezoeken en hiervoor verder moeten reizen
  • Leerlingen die naar het Speciaal Onderwijs (SO) en Speciaal Basisonderwijs (SBO) gaan en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege een handicap
  • Leerlingen die naar het voortgezet (VO / VSO) gaan en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen vanwege een handicap

Voorwaarden

  • De afstand van woning naar een school voor basisonderwijs en speciaal basisonderwijs bedraagt meer dan zes kilometer
  • De afstand van woning naar een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bedraagt meer dan zes kilometer
  • De afstand van woning naar een school voor voortgezet onderwijs bedraagt meer dan zes kilometer
  • Een schoolverklaring waaruit blijkt dat de leerling is aangewezen op aangepast vervoer
  • Een IB 60-formulier over het kalenderjaar 2013; (Alleen voor ouders wiens kinderen een school voor basisonderwijs bezoeken)

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten leerlingenvervoer, vult u het aanvraagformulier in. 

Het ingevulde formulier (inclusief schoolverklaring) kunt opsturen naar de gemeente.

Tip: bekijk vooraf of u in het kader van de Wet Studiefinanciering recht heeft op kostendekking door bijvoorbeeld het verstrekken van een OV-jaarkaart.

Gerelateerde documenten