Onderwijsbeleid

De gemeente heeft een lokaal onderwijsbeleid zoals onderwijsachterstandenbeleid en subsidie voor basisonderwijs. Meer over de kwaliteit van het onderwijs vindt u op de toezichtkaarten onderwijsinspectie.

Onderwijsachterstandenbeleid

Een ander voorbeeld van lokaal onderwijsbeleid is het onderwijsachterstandenbeleid. In september 2012 heeft de gemeenteraad de nota 'Elk kind telt', onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016 gemeente De Bilt  vastgesteld.

Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op het zoveel mogelijk voorkomen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen. Van belang daarbij is dat gewerkt wordt met goede programma’s en goed opgeleid personeel en is een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals tussen de kinderopvang, het Centrum voor Jeugd- en Gezin De Bilt, het primair onderwijs, de bibliotheek en Opstap, essentieel.

Een onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). In december 2012 heeft het college de beleidsregels voor de subsidiëring van de VVE vastgesteld. Uiterlijk tot 1 maart 2013 kunnen instellingen een subsidieaanvraag indienen voor uitvoering van VVE in de periode augustus 2013 tot en met december 2014. Meer informatie hierover vindt u op de subsidiepagina.

Gerelateerde documenten