Leren lezen, schrijven en rekenen voor volwassenen

Heeft u moeite met schrijven en lezen of met omgaan met geld dan zijn er mogelijkheden om dit te verbeteren.

Taalles/taal-en budgetcursussen

Bij NL Educatie kunt u gratis een taalcursus of een budgetcursus volgen. Het maakt niet uit welk taalniveau u heeft. U kunt niet meedoen als u bezig bent met inburgering (taalles voor statushouders/DUO).

NL Educatie biedt praktische cursussen met een erkend diploma aan
E-mail               info@nleducatie.com
Telefoon           030 - 303 12 34

Meer informatie vindt u op de website van NLEducatie.

Wet Taaleis

Krijgt u een uitkering van de gemeente? Dan moet u volgens de Wet Taaleis zorgen dat uw Nederlands goed genoeg is om werk te vinden.

Meer informatie vindt u op de website: Wet taaleis Participatiewet (Rijksoverheid)

Inburgering (taalles voor statushouders/DUO)

Gaat u Nederlands leren nu u als statushouder in De Bilt woont en wilt u weten waar dat het beste kan, vraag hulp bij de Regionale Sociale Dienst of het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (als onderdeel van Taalpunt 3.0 De Bilt).

Heeft u hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het kiezen van scholing, een cursus of lees- en leermaterialen. Of bent u op zoek naar een taalmaatje. Dan kunt u naar een van de Taalpunten in De Bilt: in Bibliotheek Idea, bij MENS De Bilt en bij het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Kijk dan voor informatie op de websites van Taalpunt De Bilt,Steunpunt Vluchtelingen De Bilt of MENS De Bilt.

Zie ook de websites:  www.lezenenschrijven.nl en www.taalvoorhetleven.nl