Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en sociaal domein.

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid. Organisaties die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2019 een jaarlijkse subsidie wensen, kunnen vanaf 13 februari tot 1 april 2018 een subsidieaanvraag digitaal indienen bij burgemeester en wethouders.

Aanvragen met eHerkenning

Nodig

 • Doet u de aanvraag als organisatie, dan heeft u eHerkenning nodig.
 • Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl. Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.

Aanvragen met DigiD

Nodig

 • Doet u de aanvraag als particulier, dan heeft u DigiD nodig.

  DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

   Let op

   Wanneer u als organisatie met een persoonlijke DigiD van een van uw (bestuurs) leden subsidie aan wilt vragen dan dient u contact op te nemen met de gemeente (030) 228 94 11). Daar zijn nl. een aantal voorwaarden aan verbonden omdat dit juridisch gezien niet rechtmatig is.  

   Incidentele subsidie

   Een incidentele subsidie is een financiële bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter. Meer informatie over het aanvragen van een incidentele subsidie kunt u vinden in de Voorwaarden incidentele subsidies 2018 PDF of u kunt contact opnemen met de unit Maatschappelijke voorzieningen via  telefoon (030) 228 94 11.

   Gerelateerde documenten