Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en sociaal domein.

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid. De termijn voor het indienen van een jaarlijks terugkerende subsidie 2019, is inmiddels verstreken.

Organisaties die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2020 een jaarlijkse subsidie wensen, kunnen vanaf 1 februari tot 1 april 2019 een subsidieaanvraag indienen bij burgemeester en wethouders.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een financiƫle bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter. Meer informatie over het aanvragen van een incidentele subsidie kunt u vinden in de Voorwaarden incidentele subsidies 2018 (PDF) of u kunt contact opnemen met de gemeente via telefoon (030) 228 94 11 of per e-mail naar subsidies@debilt.nl

Aanvragen met eHerkenning

Aanvragen met DigiD

Lopende subsidieaanvragen

Let op

Wanneer u als organisatie met een persoonlijke DigiD van een van uw (bestuurs) leden subsidie aan wilt vragen, neem dan contact op met de gemeente (030) 228 94 11). Daar zijn namelijk een aantal voorwaarden aan verbonden omdat dit juridisch gezien niet rechtmatig is.

Gerelateerde documenten