Subsidie

De gemeente geeft subsidies voor activiteiten die passen binnen de ambitie van de gemeente. We verstrekken onder andere subsidies voor: sport, jeugd, onderwijs, kunst, cultuur en sociaal domein.

Jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een terugkerende subsidies voor een periode van maximaal vier kalenderjaren. De subsidies worden verstrekt voor activiteiten en prestaties passend in het gemeentelijke beleid. Organisaties die op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 voor het jaar 2018 een jaarlijkse subsidie wensen, kunnen vanaf 13 februari tot 1 april 2017 een subsidieaanvraag digitaal indienen bij burgemeester en wethouders.

Aanvragen

Aanvragen met DigiD

Nodig

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Incidentele subsidie

Een incidentele subsidie is een financiële bijdrage voor een activiteit met een eenmalig karakter. Meer informatie over het aanvragen van een incidentele subsidie kunt u vinden in de 'Voorwaarden incidentele subsidies 2017' (pdf, 193 kb) of u kunt contact opnemen met de unit Maatschappelijke voorzieningen via  telefoon (030) 228 94 11.

Gerelateerde documenten

Handige links