Subsidieregeling voor nieuwe initiatieven

De gemeente stelt tijdelijk € 50.000,- beschikbaar voor nieuwe initiatiefnemers.

In de ontwikkeling naar een toekomstbestendig subsidiebeleid stelt de gemeente tijdelijk een bijdrage van € 50.000,- beschikbaar voor nieuwe initiatiefnemers met vernieuwende en  verfrissende maatschappelijke activiteiten op het gebied van cultuur, zorg, welzijn, sport of  gezondheid. Met deze regeling dagen we (georganiseerde) inwoners, verenigingen, stichtingen of andere vormen van organisaties uit om een Bilts initiatief te ontwikkelen en een subsidie hiervoor aan te vragen.

Let op.

De inschrijftermijn voor het aanvragen van een subsidie voor nieuwe initiatieven is inmiddels verstreken. U kunt helaas niet meer meedoen.

Voorwaarden

  • Het initiatief richt zich op het vernieuwen én verrijken van cultuur, zorg, welzijn, sport of  gezondheid in de gemeente
  • Het initiatief richt zich op het genereren van directe en positieve impact voor de inwoners van de gemeente De Bilt
  • Initiatiefnemers zijn gevestigd in de gemeente De Bilt en hebben nooit eerder subsidie ontvangen van de gemeente
  • Bij de uitvoering van het initiatief is sprake van betrokkenheid van inwoners in de gemeente.

Let op: Als het initiatief niet aan alle bovenstaande criteria voldoet, kan er geen inhoudelijke beoordeling plaatsvinden.

Hoe wordt het initiatief beoordeeld?

Bij de beoordeling van het initiatief wordt een commissie bestaande uit enkele beleidsmedewerkers geraadpleegd. Zij selecteert een aantal initiatieven. In de beoordeling betrekt zij in hoeverre:

  • het initiatief aansluit op de geldende beleidsdoelen
  • het initiatief voldoet aan de kwaliteitseisen
  • sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen. Op deze manier wil de gemeente verbinding tussen partijen stimuleren. Voorstellen waarin verbindingen worden gemaakt tussen disciplines zijn zeer wenselijk
  • verduurzaming/borging  van het initiatief mee is genomen in de opzet, doel en vorm van het initiatief
  • de te maken kosten ten goede komen aan de geplande activiteit.

Let op: De beoordeling heeft de vorm van een tender. Dit betekent dat een aantal initiatieven boven de andere aanvragen wordt verkozen, waarbij de afgewezen initiatieven geen individuele toelichting ontvangen.

Meedoen?

Aanvragen voor een incidentele subsidie kunnen vóór 1 februari per mail subsidies@debilt.nl of post ingediend worden worden. De inschrijving is inmiddels gesloten. Na de eerste selectie moet vóór 1 juli 2018 de uitgewerkte aanvraag zijn ingediend. Voor deze regeling geldt een maximaal aan te vragen subsidie van €25.000,-.

Informatie

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen per mail via subsidies@debilt.nl of telefonisch 030 - 228 96 18.