Samenstelling college

Het college is het dagelijks bestuur van een gemeente en bestaat uit de burgemeester en de wethouders. Het college wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Het college van de gemeente De Bilt v.l.n.r.: wethouder E. Rost van Tonningen, wethouder M.C.T. Bakker-Smit, burgemeester S.C.C.M. Potters, wethouder A.E. Brommersma, wethouder H.J.M.A. Mieras en gemeentesecretaris F.G. Wietses.

Coalitieakkoord 'Oog voor elkaar, oog voor de toekomst'

In het coalitieakkoord staan de afspraken die de fracties van D66, VVD, CDA en GroenLinks na de gemeenteraadsverkiezing van 19 maart 2014 hebben gemaakt over de vorming van het huidige college.  De hoofdpunten in het coalitieakkoord zijn een open bestuurscultuur en duurzaamheid in de brede zin: zowel financieel-economisch, sociaal-maatschappelijk als ecologisch.

Collegeprogramma 'De Bilt, de toekomst voor elkaar'

Het collegeprogramma is voor het college de uitwerking van het coalitieakkoord. Het programma geeft op hoofdlijnen aan waar het college zich in de periode 2014-2018 op wil richten. In het programma staat samenwerking centraal: samenwerking met de gemeenteraad en samenwerking met de inwoners en organisaties in de lokale samenleving.

Gerelateerde documenten