Nieuws

College maakt heroverweging; twee locaties vallen af.

Tot en met 7 maart exposeren Hanne van Baarle, Casper Prager en Udo Prinsen werk, waar licht - en warmte uitgangspunt zijn met als titel: 'Candela Lumen Lux'.

De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en- verordening 2013 (herijking 2016) liggen van 19 februari tot en met 1 maart ter inzage.

Nieuwsoverzicht